TEOL1007 – Hellenistisk gresk I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnelementer i hellenistisk gresk og bruk av gresk i tolkningen av tekster i Det nye testamente.

Emnet henger sammen med emnet TEOL1008 – Hellenistisk gresk II. Disse to emnene gir sammen en leseferdighet i språket. Emnet retter seg mot teologistudenter, fordi kunnskap i tolkning av bibeltekster med grunnlag i originalspråk er en sentral del av en teologs kompetanse. Det vil også være relevant for studenter som ønsker et grunnlag i hellenistisk gresk i annen studiesammenheng.

Hva lærer du?

Kunnskap:

Kurset gir kunnskap om hellenistisk gresk slik det foreligger i Det nye testamente. Det gis en innføring i sentrale deler av språkets lydsystem, morfologi og syntaks gjennom studiet av grammatikk og lesning av tekster. Det gis også en innføring i Nestle-Alands utgave av Det nye testamentet.

Ferdigheter:
Du får ferdigheter i hellenistisk gresk som danner grunnlag for videre arbeid med språket. Du vil kunne orientere deg i Nestle-Alands utgave av den greske teksten og i hovedtrekk kjenne til hvordan det kritiske apparatet fungerer.

Holdninger:
Du vil erfare at en selvstendig faglig fortolkning av et historisk kildemateriale forutsetter at tekster leses på sitt originalspråk. Gjennom denne erfaring vil du se betydningen fortolkningen av konkrete tekster har i oppbygningen av et teologisk resonnement.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis som seminar, to dobbelttimer i uken. Disse vil inneholde praktisk tekstgjennomgang og analyse sammen med foreleser. Det er en fordel at studentene arbeider sammen i kollokviegrupper. Det anbefales sterkt å følge all undervisningen i emnet.

Obligatorisk aktivitet:

Ni korte skriftlige prøver som gjennomføres i undervisningstiden med grammatikk og ordbok som hjelpemidler:

Ordbok: Jarl Henning Ulrichsen (2009) Gresk-norsk ordbok til Det nye testamentet. Tapir, Trondheim.

Grammatikk: Ragnar Leivestad/Bjørn Helge Sandvei (1998) Nytestamentlig gresk grammatikk. Oslo, Universitetsforlaget

Seks av disse prøvene må være bestått for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Fire timers individuell skriftlig prøve med tilsyn.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ordbok:

Jarl Henning Ulrichsen (2009) Gresk-norsk ordbok til Det nye testamentet. Tapir, Trondheim.

Grammatikk:

Ragnar Leivestad/Bjørn Helge Sandvei (1998) Nytestamentlig gresk grammatikk. Oslo, Universitetsforlaget.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det avholdes konteeksamen for de kandidatene som stryker til ordinær eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys siste gang høsten 2019.

Eksamen

Høst 2019

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter