TEOL2003 – Den oldkirkelige teologi- og dogmedannelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dogmehistorie er en teologisk spesialdisiplin som behandler de kristne dogmenes – det vil si de kirkelig teologiske læresetningenes – tilblivelse og utvikling.

Emnet gir en oversikt over kristendommens dogme- og teologihistorie i de første fire hundre år. Hovedvekten ligger på det kristne læreinnholdets (dogmatikkens) historiske utvikling.

Hva lærer du?

Gjennom dette emnet får du en oversikt over sentrale spørsmål i kristen dogmatikk og troslære og over disse spørsmålenes historiske kontekst i kirkens første fire hundre år. Du lærer hvordan det teologiske arbeidet med den dogmatiske utviklingen har foregått, og hvordan man kan tolke dogmatiske spørsmålene i dag. Vi skal ta for oss tilblivelsen av bibelkanon, de tre oldkirkelige troskjennelsene, treenighetslære, kristologi og sakramentslære, samt synd/nåde gjennom lesning av sentrale tekster. Det vil også bli lagt vekt på hvordan disse temaene har hatt innvirkning på kirkelig praksis.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger.

 

Obligatorisk aktivitet

En skriftlig oppgave over oppgitt emne på 800-1000 ord.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen, 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter