NATDID4001 – Naturfagene, forskning og skole

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg inngående oversikt i ulike grunnleggende områder innen naturfagsdidaktikk som er spesielt aktuelle for skole og didaktisk forskning. Du vil sette deg inn i sentrale faglige tekster med særlig vekt på det nordiske skolesystemet. Temaer som du vil møte, er utforskende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter, begrepslæring og representasjonsformer, som alle blir knyttet til naturvitenskapenes egenart.

I tillegg til å diskutere faglige temaer vil du øve kritisk lesing av fagdidaktiske artikler (eller bokkapitler) ved å finne og beskrive artiklenes argumentasjon og gjøre kritiske og selvstendige vurderinger av tekstene. Dette skal du også skrive om i et obligatorisk essay. 20 prosent av pensum vil være valgfritt slik at du kan velge forskningsartikler som er knyttet til din egen fagdisiplin.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • naturvitenskapenes egenart
 • prinsipper og ideer om hva som karakteriserer naturvitenskapelig kunnskap og kunnskapsproduksjon
 • utforskende arbeidsmåter i naturfag
 • grunnleggende ferdigheter i naturfag
 • begrepslæring av naturfaglige begreper
 • representasjonsformer som brukes for å formidle naturvitenskap,
 • f.eks. figurer, bilder, begreper, tabeller, tekst

Ferdigheter til å

 • øve kritisk lesing
 • analysere forskningsartiklers argumentasjon muntlig og skriftlig
 • foreta kritiske og selvstendige vurderinger av vitenskapelige tekster
 • øve muntlig presentasjon og å lede en faglig diskusjon

Generell kompetanse til å

 • vurdere egen vitenskapelig fundert praksis
 • vurdere vitenskapelig funderte tekster

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på programspesialisering i Lektorprogrammet og studenter som tar Master i fysikk, studieretning Fysikkdidaktikk.

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen har seminarform sentrert rundt studentenes analyser og muntlige presentasjoner av forskningsartikler. Det er studentene selv som skal lede diskusjonene rundt vitenskapelige tekster. Undervisningen innebærer også skriveworkshops hvor studentene leser og gir kommentarer på hverandres tekster (obligatorisk essay). Seminaret baserer seg på pensumartikler med fokus på nasjonale studier.

I tillegg vil det være 20 prosent valgfritt pensum knyttet til studentenes egne fagdisipliner.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Obligatorisk essay med fokus på en valgfri pensumsartikkel. Essayets omfang skal være på 2500 - 3000 ord.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsformer

Muntlig eksamen som består av å presentere en valgfri pensumsartikkel og så diskutere denne komparativt med en trukket pensumartikkel

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

Godkjent obligatorisk essay

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk