PROMO2 – Profesjonsrettet mentorordning 2. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

PROMO 2 er det andre av ti emner i Lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning. Gjennom møter på campus og skolebesøk blir du introdusert for ulike aspekt ved en lærers hverdag.

PROMO-gruppen ledes av en godt kvalifisert mentor, som legger til rette for diskusjoner, refleksjoner og innsikt i ulike aspekt av lærerprofesjonen. I tiden mellom samlingene vil det være felles arrangementer/tilbud for alle lektorstudenter. Disse vil ha fokus på deg som førsteårsstudent og hvordan du skal lykkes om lærerstudent.

Hva lærer du?

Emnet gir deg innsikt i sentrale tema relatert til lærerens jobb i skolen. I samlingene skal vi:

  • Fokusere på lærerprofesjonalitet: diskutere hva det vil det si å være en profesjonell lærer.
  • Reflektere rundt begreper som profesjon, profesjonalitet og profesjonell utvikling.
  • Utvikle bevissthet på læreres ulike roller og oppgaver i skolehverdagen.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til Lektorprogrammet (UVM5-LEP). Emnet er tilrettelagt for deg som går 2. semester i Lektorprogrammet. Det er ingen obligatorisk deltakelse. Ved mer enn 80 % deltakelse vil du få attest som kan brukes ved jobbsøknad.

Undervisning

Emnet er organisert med tre gruppemøter i vårsemesteret. En av samlingene vil være skolebesøk. Du deltar i en gruppe med studenter fra samme studieløp som deg, og gruppen ledes av en erfaren veileder og lærer fra skolen med tilsvarende fag.

Arrangementene i tiden mellom samlingene kan være både forelesninger og gruppeøvelser. Her vil du møte vitenskapelig ansatte fra UiO samt Lektorprogrammets administrasjon og studieveiledere.

Eksamen

Det er ingen eksamen i emnet. Emnet blir bestått dersom du deltar på minst to av de tre gruppesamlingene.

Karakterskala

Godkjent/ikke godkjent

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk