PROMO3 – Profesjonsrettet mentorordning 3. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

PROMO 3 er det tredje av ti emner i Lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning. I møtene på campus er det fokus på elevperspektiv og det mangfoldige klasserommet.

PROMO-gruppen ledes av en godt kvalifisert mentor som legger til rette for diskusjoner og refleksjoner om å tilrettelegge for læring i et mangfoldig klasserom og hvordan du som lærer kan bidra til læring - eller hindre læring - gjennom din undervisning.

Hva lærer du?

Emnet gir deg innsikt i sentrale tema relatert til lærerens jobb i skolen. I samlingene skal vi:

  • Fokusere på det mangfoldige klasserommet: differensiering og oppfølging av elever
  • Diskutere hvordan elever lærer på ulike måter, og se på faktorer som kan bidra til eller hindre god undervisning
  • Diskutere elevperspektivet: hvordan skiller det seg fra lærerperspektivet?
  • Diskutere differensiering med utgangspunkt i fredagspraksis

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til Lektorprogrammet (UVM5-LEP). Emnet er tilrettelagt for deg som går 3. semester i Lektorprogrammet. Emnet er ikke obligatorisk i studieløpet.

Undervisning

Emnet er organisert med to samlinger i høstsemesteret. Du deltar i en gruppe med studenter fra samme studieløp som deg, og gruppen ledes av en erfaren veileder og lærer fra skolen med tilsvarende fag.

Arrangementene mellom samlingene kan være både forelesninger og gruppeøvelser. Her møter du vitenskapelig ansatte fra UiO samt Lektorprogrammets administrasjon og studieveiledere.

Ved deltagelse på minst en av gruppesamlingene vil du bestå emnet.

Eksamen

Det er ingen eksamen i emnet. Emnet blir bestått dersom du deltar på de to gruppesamlingene.

Karakterskala

Godkjent/ikke godkjent

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisningsspråk

Norsk