PROMO5 – Profesjonsrettet mentorordning 5. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

PROMO 5 er det femte av ti emner i Lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning. På mentorsamlingene ser vi på ulikheter mellom universitetets studiefag og skolefagene, og viser hvordan du kan bruke fagkunnskapen som en av dine største styrker i profesjonsutøvelsen. I diskusjoner og refleksjoner vil vi også se på andre læringsarenaer i skolen og hvordan du som lærer må tilrettelegge slik at elevene får et faglig utbytte også av aktiviteter utenfor ditt klasserom.

Mellom samlingene organiseres det et skolebesøk eller besøk til en annen læringsarena med fokus på hvordan ressurser utenfor klasserommet kan brukes i undervisningen.

Hva lærer du?

Emnet gir deg innsikt i sentrale tema relatert til lærerens jobb i skolen. I samlingene skal vi:

  • Introdusere ulike læringsarenaer: hvordan kan en lærer sikre faglig utbytte av ekskursjoner, internasjonale dager og lignende?
  • Utarbeide en kreativ økt som skal gjennomføres i eller utenfor klasserommet
  • Utvikle egen læringsprofesjonalitet i samarbeid med promo-mentor og medstudenter
  • Diskutere internasjonaliseringsperspektivet - hvilke muligheter finnes innenfor ditt fag?

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til Lektorprogrammet (UVM5-LEP). Emnet er tilrettelagt for deg som går 5. semester i Lektorprogrammet. Emnet er ikke obligatorisk i studieløpet.

Undervisning

Emnet er organisert med tre samlinger i høstsemesteret, inkludert et skolebesøk. Du deltar i en gruppe med studenter fra samme studieløp som deg, og gruppen ledes av en erfaren veileder og lærer fra skolen med tilsvarende fag.

Arrangementene mellom samlingene kan være både forelesninger og gruppeøvelser. Her møter du vitenskapelig ansatte fra UiO samt Lektorprogrammets administrasjon og studieveiledere.

Ved deltagelse på minst to av gruppesamlingene vil du bestå emnet.

Eksamen

Det er ingen eksamen i emnet. Emnet blir bestått dersom du deltar på minst to av de tre gruppesamlingene.

Karakterskala

Godkjent/ikke godkjent

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk