PROMO6 – Profesjonsrettet mentorordning 6. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

PROMO 6 er det sjette av ti emner i Lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning. I møtene på campus er det fokus på samarbeid og klasseledelse.

PROMO-gruppen ledes av en godt kvalifisert mentor som legger til rette for diskusjoner, refleksjoner og innsikt i ulike aspekt av lærerprofesjonen.

Mellom samlingene vil det være arrangement/tilbud med fokus på deg som lektorstudent i sjette semester.

Hva lærer du?

Emnet gir deg innsikt i sentrale tema relatert til samarbeid og klasseledelse. I samlingene skal vi:

  • Diskutere hva god klasseledelse kan være.
  • Diskutere hvilke metoder som kan være hensiktsmessige for å jobbe strukturert med utvikling av egen lærerpraksis.
  • Bidra til refleksjon knyttet til samarbeid på ulike nivåer. Hvordan bidra til fruktbare samarbeid på ulike nivåer: med elever, kollegaer, foreldre og skoleledere.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til Lektorprogrammet (UVM5-LEP). Emnet er tilrettelagt for deg som går 6. semester i Lektorprogrammet. Det er ingen obligatorisk deltakelse. Ved mer enn 80 % deltakelse vil du få attest som kan brukes ved jobbsøking.

Undervisning

Emnet er organisert med to samlinger i vårsemesteret. Du deltar i en gruppe med studenter fra samme studieløp som deg, og gruppen ledes av en erfaren veileder og lærer fra skolen med tilsvarende fag.

Arrangementene mellom samlingene kan være både forelesninger og gruppeøvelser. Her vil du møte vitenskapelig ansatte fra UiO samt Lektorprogrammets administrasjon og studieveiledere.

Eksamen

Det er ingen eksamen i emnet. Emnet blir bestått dersom du deltar på de to gruppesamlingene.

Karakterskala

Godkjent/ikke godkjent

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk