PROMO7 – Profesjonsrettet mentorordning 7. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

PROMO 7 er det syvende av ti emner i Lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning. I møtene på campus vil det være fokus på hva som er et godt undervisningsopplegg. 

PROMO-gruppen ledes av en godt kvalifisert mentor som legger til rette for diskusjoner og refleksjoner om den gode undervisningstimen, og bruk av undervisningsopplegg i ulike kontekster.

Hva lærer du?

Emnet gir deg innsikt i sentrale tema relatert til lærerens jobb i skolen. I samlingene skal vi:

  • Bruke læreplanen og periodeplan som utgangspunkt for å lage et godt undervisningsopplegg
  • Teste ut eget undervisningsopplegg i praksis, samt evaluere og reflektere over ulike undervisningsopplegg i ulike kontekster
  • Øve på hvordan du kan evaluere egen praksis og utvikle din lærerprofesjonalitet.
  • Bruke mentors innspill og erfaringer til diskusjon og refleksjon over eget arbeid med undervisningsopplegg.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til Lektorprogrammet (UVM5-LEP). Emnet er tilrettelagt for deg som går 7. semester i Lektorprogrammet. Emnet er ikke obligatorisk i studieløpet.

Undervisning

Emnet er organisert med to samlinger i høstsemesteret. Du deltar i en gruppe med studenter fra samme studieretning som deg, og gruppen ledes av en erfaren veileder og lærer fra skolen med tilsvarende fag.

Ved deltakelse på begge samlingene vil du bestå emnet

Eksamen

Det er ingen eksamen i emnet. Emnet blir bestått dersom du deltar på begge samlingene.

Karakterskala

Godkjent/ikke godkjent

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk