Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene en innføring i kulturell og språklig mangfoldighet i samfunnet og utdanningssystemet.

Hovedtemaene vil være:

  • tospråklig oppvekst
  • tospråklig opplæring
  • minoritetselever i barnehagen og skolen
  • opplæringsorganisering
  • opplæringsformer- og prosesser
  • sosialisering
  • elevenes interaksjons- og skolebaserte læring

Hva lærer du?

Emnet tar sikte på å gi studentene innsikt i forskningsbaserte kunnskaper om flerkulturelle pedagogiske og tospråklighetspedagogiske emner vedrørende barnas språklige, begrepsmessige, kunnskapsmessige og sosiale utvikling.

Det forventes også at studentene utvikler kjennskap til strategier for pedagogisk utviklingsarbeid i barnehager og skoler med minoritetselever.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta eksamen i dette emnet uten å ha undervisningsopptak, dvs. plass på dette emnet. Se også informasjon under Vurdering og eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrasjonsansvarlige for å avtale at du kan beholde plassen. Du finner kontaktinformasjon til emnets administrasjonsansvarlige under kontaktinformasjon på semestersiden.

Obligatorisk oppmøte er nødvendig for at vi skal få oversikt over studentmengden på kurset. Samt at dere da vil få en gjennomgang av undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.

Forelesninger, seminar og arbeid med og muntlig presentasjon av oppgaver i løpet av kurset.

Det forventes aktiv deltakelse.

Studentene vil få veiledning i forbindelse med studiekravsarbeidet.

Eksamen

Studiekrav (obligatoriske komponenter):

  1. To oppgaver som arbeides med i gruppe på 2-3 studenter.
  2. Drøftinger på bakgrunn av notater fra gruppearbeid.

Frist for studiekrav bekjentgjøres ved semesterstart.

Du må ha undervisningsopptak på dette emnet for å gjennomføre kravene.

Alle studiekrav skal være gjennomført samme semester.

Alle studiekrav må være fullført og godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Informasjon om ny eksamen: Dersom du allerede har godkjente obligatoriske komponenter i dette emnet, kan du gå opp til ny eksamen uten å ha undervisningsopptak neste gang det er ordinær eksamen på dette emnet. Ordningen er gjeldende fra og med vår 2008. Maksimalt antall forsøk er 3 ganger. Oppmelding til ny eksamen gjøres direkte til studieadministrasjonen ved PFI, ikke via Studentweb.

Eksamen:

4 timers skriftlig individuell eksamen.

Hva gjør du hvis du blir syk og ikke kan levere til fristenmøte til eksamen?

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Minimum 5, maksimum 30 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høstsemesteret 2008 vil dette emnet ikke tilbys. Emnet erstattes helt med PED2310.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo