Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler metodiske tema som er sentrale både i produksjon og analyse av forskningsresultater, samt anvendelsen av dette i eget arbeid.

Kurstilbudet vil sees i sammenheng med studentenes planlagte prosjekter.

Hva lærer du?

Emnet sikter mot å gi innsikt og praktiske ferdigheter i metoder som er nødvendige for å kunne gjennomføre eget masteroppgavearbeid på en formålstjenlig måte.

Opptak og adgangsregulering

Forutsetter opptak på Masterstudiet i pedagogikk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter opptak på Masterstudiet i pedagogikk.

Overlappende emner

Det er felles undervisning for de to emnene.

Undervisning

Ulike typer kurs gis hvert semester. Studenter er selv ansvarlig for å sette de sammen, slik at det tilsvarer 5 stp. Kursene gjennomføres fra 1. til 4. semester slik at det gir best mulig grunnlag for gjennomføring av eget masteroppgavearbeid.

Hver enkelt kurs vil kunne organiseres noe forskjellig, men for alle kurs vil vi opplyse om hvor stor arbeidsbelastningen er i form av studiepoeng. Kursene vil variere fra 2 - 5 studiepoeng i størrelse.

Det er obligatorisk deltakelse på kursene og det forventes aktiv deltakelse for å få kursene godkjent.

Eksamen

Eksamen:

Deltakelse på kurs på til sammen 5 studiepoeng. For å få eksamen godkjent, må fagansvarlig undertegne på godkjenningsskjema. Studenten er ansvarlig for å innhente godkjenning og presentere dokumentasjon slik at eksamen kan registreres.

Informasjon om sitat og kildebruk/informasjon om fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Erstattes av PED4032 fra 2012

Eksamen

Erstattes av PED4032 fra 2012

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo