Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal kvalifisere deg for å bruke kognitive tester i henhold til Norsk standard.

Du skal lære å følge god praksis med hensyn til å administrere, tolke og formidle resultatet av WISC-V.   

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter fullføring av emnet skal du:

  • ha innsikt i testteori og psykometriske betingelser for faglige forsvarlig bruk av testene
  • kunne fremme og ivareta profesjonelle og etiske standarder for testbruk i henhold til nasjonale og internasjonale retningslinjer
  • kunne basere beslutninger om testbruk på en analyse av klientens behov og kunne vurdere hvordan andre informasjonskilder kan brukes sammen med eller istedenfor tester

Ferdigheter

Etter fullføring av emnet skal du kunne:

  • følge god praksis i bruk av tester, inkludert forberedelser til testing, test-administrering og -skåring
  • analysere og tolke resultatene riktig
  • kommunisere resultatene

Generell kompetanse

Etter fullføring av emnet skal du:

  • kunne vurdere testbruk kritisk og i lys av pedagogisk-psykologiske teorier om utvikling og læring
  • utvise godt faglig skjønn og evne til å ivareta klientens behov og interesser i valg av tester og i tolkning og kommunikasjon av resultatene

Opptak og adgangsregulering

Emnet er obligatorisk i Master i pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning og forbeholdt studenter med opptak til studiet

Minimum10 studenter og maksimum 30 studenter. Alle studenter som er tatt opp til studieretningen får plass på emnet.

 

Overlappende emner

Emnet overlapper med PED4100 med 5 stp.

Undervisning

Spesielle forhold gjelder våren 2021. Se semestersiden

Undervisningen gis i form av forelesninger og praktiske øvelser med å forberede, administrere og skåre WISC-V.

Obligatoriske aktiviteter:

  • Deltakelse i forelesningnene. Minimum 75% oppmøte.
  • Gjennomføre praktiske testøvelser. Minimum 75% oppmøte.

Aktivitetene må være godkjente før du kan ta eksamen.

Adgang til undervisning

Deltakelse i undervisningen forutsetter opptak til emnet.

Eksamen

Hjemmeoppgave: Testrapport. 

Frist for -og formelle krav til oppgaven opplyses ved semesterstart.

 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

En sensor

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 3 år.

 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk