PED4105 – Forskningslitteratur og oppgavearbeid

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

I dette emnet deltar du i gruppebasert veiledning. Det er fokus på å lese forskningsartikler og bruke dem i eget arbeid.

Hva lærer du?

I dette emnet lærer du:
•    å lese forskningsartikler på en nøyaktig og kritisk måte.
•    å vurdere relevansen av forskningsartikler.
•    å referere til og bruke forskningsartikler på en korrekt og dekkende måte i eget arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter gjennomført introduksjonskurs til masteroppgaven og godkjent prosjektbeskrivelse.

Undervisning

Læringsaktivitetene i emnet består av gruppebasert og individuelt arbeid med å sammenfatte hovedinnholdet i relevante forskningsartikler. Du skal også presentere forskningsartikler, samt gi og motta tilbakemeldinger på sammenfatning og bruk av relevante forskningsartikler.

Obligatoriske aktiviteter

 1. Minimum 80 % deltagelse i undervisningen.
 2. Presentere eget sammendrag av forskningsartikkel og gi tilbakemelding til minst én medstudent

Du må ha gjennomført og fått obligatoriske aktiviteter godkjent før du kan ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning.

  Eksamen

  Du skal levere en skriftlig sammenfatning av en forskningsartikkel. Retningslinjer og frist for innlevering kunngjøres ved semesterstart.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  5

  Nivå

  Master

  Undervisning

  Hver høst

  Eksamen

  Hver høst

  Undervisningsspråk

  Norsk