Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet gjennomfører du et lite forskningsprosjekt i samarbeid med forskere. Din forskning kan relateres til skoler og andre oppveksttiltak, utdanningsforvaltning eller nasjonale og internasjonale organisasjoner. Arbeidet med en slik oppgave gir deg kontakt med  forskningsmiljøer og organisasjoner. 

Hva lærer du?

I dette emnet lærer du:

  • å ta i bruk metodiske tilnærminger i å løse  og vurdere en liten forskningsoppgave. 
  • å utvikle et lite forskningsdesign og vurdere styrker og svakheter ved forskningsarbeid.

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på programmet Master i pedagogikk, studieretning Utdanning, danning og oppvekst (UDO)

Kapasitet: 30

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer, workshops og gruppeveiledning.

Oppgavearbeidet gjøres i grupper på tre til fem studenter. Gruppene velger oppgave blant foreslåtte temaer og veiledes i arbeidet.  

  • Obligatorisk deltagelse (minimum 2/3) i felles oppstartseminar, workhops og gruppeveiledning før, underveis og rett før avslutning av prosjektet
  • Gruppen utarbeider og presenterer en kort forskningsrapport (5000 ord)

Eksamen

Gruppemuntlig: Presentasjon og diskusjon av forskningsprosjektet.

Nærmere retningslinjer for eksamen gis ved semesterstart.

De obligatoriske aktivitetene må være gjennomført og godkjent før du kan ta eksamen i emnet. 

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningen er hovedsakelig på norsk, men kan også være på engelsk