Beskjeder

Publisert 5. jan. 2009 09:27

UTSATT EKSAMEN H08: Innlevering innen 9. januar kl. 16:00. Oppgaven leveres i 2 eksemplarer + obligatorisk fuskeerklæring i ekspedisjonen i 4 etg. Her er eksamensoppgaven

Publisert 28. nov. 2008 11:33

Til dere som skal sende inn hjemmeeksamen per post.

Adressen er: Institutt for spesialpedagogikk/ v Nadja Rosenqvist Sem Sælandsvei 7 postboks 1140 0318 Oslo.

Konvolutten kan merkes med Hjemmeksamen SPED1000. Konvolutten må også være dato og tidsstemplet før kl 16.00 fredag 28/11.08

Publisert 17. nov. 2008 16:52

Angående videre studier SPED1010

Vi har fått noen forespørsler om hvordan man melder seg opp til emnet SPED1010 for våren, om en må søke på nytt osv.

  • For Programstudenter, så er det å bare å registrere seg så snart StudentWeb åpner (ca 1.desember) og før 9.januar.
  • For studenter som er tatt opp på Videreutdanningsemner (det vil stå "Pedagogiske emner lavere grad" som Studieprogram i StudentWeb)gjelder det samme.
  • For studenter med Enkeltemnestudierett, dere må vente til 9.januar og Enkeltemneopptaket.

Oppmeldingen er enkel: dere inn under punktet "Registreringer" i menyen til venstre, klikker på "Legg til emne", skriver SPED1010 i feltet og melder dere til undervisning og eksamen for våren 2009. Husk også selvfølgelig å betale semesteravgift.

Publisert 24. okt. 2008 11:48

Ang innlevering 24.10.08.For å levere oppgaven så logger du inn med brukernavn og passord, går inn i SPED1000 rommet og velger innlevering. Du velger så linken teorioppgave og så last opp fil. Fristen for innlevering er Kl 14.00. Hvis det er noen som ikke har greid å levere, så sende oppgaven på mail til : nadja.rosenqvist@isp.uio.no, innen kl 14.00 idag.

Hvis det er noen som er blitt syke, må dere komme med legeerklæring til Nadja Rosenqvist og sende mail med forklaring.

Lykke til!

Publisert 13. okt. 2008 17:59

Undervisningen på SPED1000 går for siste gang denne høsten. Det blir ikke undervisning på SPED1000 høsten 2009. Siste mulighet for å ta eksamen er høst 09.

Publisert 7. okt. 2008 14:42

Endring i forelesningsrekken: Ivar Morken kommer til å undervise om Kultur og kulturmangfold 13.10.08. Erling Kokkersvold sin forelesning om De offentlige særreaksjonene blir derfor flyttet til 20.10.08.

Publisert 7. okt. 2008 13:07

Forelesningen i dag 7. oktober kl 12.15-14.00 er flyttet til Auditorium 2 i kjemibygningen pga Spesialpedagogisk Dag. Inngang bak på høyre side av fysikkbygningen ca 100 meter fra Helga Engs Hus.

Publisert 8. sep. 2008 13:18

Innlevering

Refleksjonsoppgaven skal leveres i Fronter, i mappa Innlevering. Du vil få sensur og en kommentar fra sensor i den samme mappa.

Siste frist for innlevering er 22.september kl 14.00

Vi godtar ikke innleveringer via post eller e-post.

Publisert 5. sep. 2008 13:03

Relevant litteratur til Eva Simonsens forelesninger er:

Fra kompendiet: Askheim (2003) s.89 - 101. Bliksrud, Hestmark og Rasmussen, bind IV. 331-356 Meyer og Sirnes (1999)s.76-98 Morken (2006) s. 9-15.

Kirkebæk, B. Simonsen, E. (2002) Handikaphistoriske temaer. I.: Befring,Tangen , R. (2002) Spesialpedagogikk. Oslo:Cappelen

Morken, I. (2007) Normalitetssentrisme og integrering av mennesker med funksjonshemming. I: Simonsen, E., Johnsen B.H. (2007) (red) Utenfor regelen. Spesialpedagogikk i historisk perspektiv. Oslo: Unipub

Seip, Anne-Lise (1994) Omsorg blir politikk. Kap.8. I: Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1920 -1975. Oslo: Gyldendal.

Simonsen, E. (2000) Vitenskap og profesjonskamp – opplæring av åndssvake og døve i Norge 1881-1963. Mennesket skapt i naturvitenskapens bilde. Kap. 2. Oslo:Unipub.

Publisert 3. sep. 2008 09:56

Ivar Morken holder en ekstra forelesning om normalitet, avvik og funkjsonshemning tirsdag 7.oktober kl 12.15-14.00 Aud 1 HE

Publisert 29. aug. 2008 15:03

Kompendiet

Kompendiet til SPED1000 kan registrerte studenter kjøpe på Kopiutsalget, underetasjen på Akademika bokhandel på Blindern. Tlf. 2285 3316 / Faks. 2285 3301 E-post: kopiutsalget@akademika.no De kan også sende kompendiet i oppkrav i posten.

Publisert 26. aug. 2008 11:30

Til dere som skal følge seminarundervisning!

Mandagsseminaret starter opp 8.september kl 12.15 til 14.00 rom U36 Helga Engs Hus. Tirsdagseminaret starter opp 9.september kl 15.15 til 17.00 rom U36 Helga Engs Hus.

Publisert 6. aug. 2008 13:01

Emnet SPED1000 kan også tas som enkeltemne høst 2008 dersom det er ledige plasser, med søknad via Søknadsweb, søknadsfrist 1.august. Enkeltemnestudenter kan melde seg på emnet via Studentweb fra den 19. august til det er fullt.

Publisert 5. aug. 2008 12:14

Velkommen til nytt semester!

Første forelesning og informasjonsmøte er mandag 18.august kl. 10.15 i aud 1, Helga Engs hus, Blindern.

Publisert 29. mai 2008 12:07

Undervisningsplan og pensumliste er nå publisert, med forbehold om eventuelle endringer frem mot semesterstart.