SPED1001 – Spesialpedagogikk: funksjonshemning og lærevansker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesialpedagogikk: funksjonshemning og lærevansker introduserer spesialpedagogikkens målgrupper og fordypningsområder. Presentasjon av hva som kjennetegner ulike former for funksjonshemming og lærevansker utgjør emnets viktigste temaer.

Emnet skal gi innføring i:

 • beskrivelse
 • utbredelse
 • risikofaktorer og/eller årsaker
 • spesialpedagogisk utfordringer knyttet til ulike former for funksjonshemming og lærevansker

Hva lærer du?

Emnet skal bidra til at du får kjennskap til

 • ulike former for funksjonshemming og lærevansker
 • spesialpedagogikkens ulike målgrupper
 • spesialpedagogikk som et mangfoldig fag med flere ulike fordypningsområder

Det forventes at du som gjennomfører emnet SPED1001 er i stand til å redegjøre for:

 • de ulike spesialpedagogiske fordypningsområdene
 • de ulike funksjonshemnings- og lærevanskergruppen

Det forventes at du som gjennomfører emnet SPED1001 er i stand til å redegjøre for:

 • de ulike spesialpedagogiske fordypningsområdene
 • de ulike funksjonshemnings- og lærevanskegruppene

For deg som planlegger å ta master i spesialpedagogikk, skal emnet gi et første grunnlag for valg av masterfordypning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Undervisning

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Fram til høsten 2017 ble undervisning gitt som ukentlige forelesninger gjennom hele semesteret.

Eksamen

Eksamen består av en 4 timers skriftlig individuell skoleeksamen.

Korrekt sitat- og kildebruk

Tidligere eksamensoppgaver

Sensur av eksamen på ISP

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste semester med ordinær undervisning var høsten 2017.

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Ordinær eksamen tilbys siste gang høsten 2019.

Undervisningsspråk

Norsk