SPED1100 – Introduksjon til spesialpedagogikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet introduserer spesialpedagogikk som fag, forsknings- og anvendelsesområde. Emnet skal gi en første innføring i sentrale spesialpedagogiske temaer som spesialpedagogikkens forankring, oppgaver og dilemmaer og utvalgte spesialpedagogiske vanskeområder. Emnet innholder:

Introduksjon til spesialpedagogikk

 • Spesialpedagogikkens historie og samfunnsmessige grunnlag
 • Funksjonshemning, normalitet og avvik
 • Inkludering og likeverd
 • Spesialpedagogiske dilemmaer

Utvalgte spesialpedagogiske vanskeområder

 • Psykososiale vansker
 • Utviklingshemning og utviklingsforstyrrelser
 • Spesifikke lærevansker og språkvansker
 • Sansemessige vansker

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter fullføring av emnet skal du:

 • ha tilegnet deg en første kjennskap til fagets egenart.
 • ha tilegnet deg en første kjennskap til inkludering og likeverd.
 • ha tilegnet deg en første kjennskap til hva som kjennetegner utvalgte spesialpedagogiske vanskeområder
 • ha tilegnet deg en første kjennskap til forholdet mellom individ- og systemfaktorer.

Ferdigheter

Etter fullføring av emnet skal du:

 • kunne gi en enkel redegjørelse for faget spesialpedagogikk.
 • kunne gi en enkel redegjørelse for utvalgte spesialpedagogiske vanskeområder.
 • diskutere noen spesialpedagogiske utfordringer og dilemmaer.

Generell kompetanse

Etter fullføring av emnet skal du:

 • ha utviklet interesse og faglig nysgjerrighet for spesialpedagogikk som fag, forsknings- og anvendelsesområde.
 • ha utviklet en begynnende bevissthet om spesialpedagogiske utfordringer og dilemmaer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet er i utgangspunktet forbeholdt studenter i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, men dersom kapasiteten tillater det kan det åpnes som enkeltemne.

Undervisning

Undervisning gjennomføres som to-timers ukentlige forelesninger. I tillegg er det satt opp veiledning (faglig forum) som supplement til forelesningene. 

Obligatorisk aktivitet/arbeidskrav:

En skriftlig hjemmeoppgave må være levert og godkjent før du kan ta eksamen. Frister og retningslinjer for dette arbeidskravet vil foreligge ved studiestart hvert semester.

Fullførte obligatoriske aktiviteter er gyldig i 3 år og du trenger ikke å ta dem på nytt hvis du går opp til ny eksamen innen 3 år.

Eksamen

Eksamen består av 6 timers skriftlig individuell skoleeksamen

Du må ha godkjent arbeidskravet, en skriftlig hjemmeoppgave for å kunne gå opp til eksamen.

Sensur av eksamen på ISP

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et nytt eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Instituttet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Evaluering høst 2018
Evaluering Høst 2019

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk, svensk, dansk eller engelsk