Dette emnet er nedlagt

SPED2020 – Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet - del 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler følgende områder:

 • Evaluering
 • Kartlegging, vurdering og utvikling
 • Samarbeid internt i skolen og eksternt og utvikling av skoler og barnehager som lærende organisasjoner
 • Veiledning og utvikling av praksis-teori

Hva lærer du?

Emnet skal bidra til at studentene opparbeider kunnskaper om og innsikt i

 • evaluering av tilpasset opplæring og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
 • samarbeid internt i skolen og eksternt og utvikling av skoler og barnehager som lærende organisasjoner med sikte på spesialpedagogisk virksomhet
 • veiledning og utvikling av praksisteori med sikte på spesialpedagogisk virksomhet

Emnet skal bidra til at studentene utvikler begynnende ferdigheter som styrker evnen til å kunne

 • delta i evaluering som grunnlag for kvalitetsutvikling av spesialpedagogisk virksomhet
 • delta i samarbeid, veiledning og utvikling av praksisteori med sikte på kvalitetsutvikling av spesialpedagogisk virksomhet

Emnet skal bidra til at studentene opparbeider en profesjonell (generell) kompetanse i form av

 • begynnende dyktiggjøring i evaluering av spesialpedagogisk virksomhet
 • innsikt i spesialpedagogisk virksomhet i didaktisk perspektiv
 • innsikt i samspillet mellom spesialpedagogisk virksomhet på individ- og systemnivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet er en obligatorisk del av bachelorprogrammet i spesialpedagogikk og forutsetter opptak til dette programmet

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak til studieprogrammet i spesialpedagogikk. Emnet forutsetter at emnet SPED2010 – Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 1 (nedlagt) er avlagt og bestått

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPED2200 – Den spesialpedagogiske tiltakskjeden

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som ukentlig forelesning og studentaktivitet gjennom problembasert læring (PBL). PBL er obligatorisk og det knyttes obligatoriske komponenter til PBL. Emnet omfatter også obligatorisk praksis.

Pensumlitteraturen har et omfang på ca. 750 sider.

PBL inkludert fremlegg har obligatorisk oppmøte/deltakelse. Godkjent fravær fra PBL kan ikke overstige 20 prosent. Alt fravær utover 20 prosent må dokumenteres med legeattest.

Studenter som tar dette emnet må også delta i obligatorisk praksis.

Les mer om obligatoriske komponenter og fremmøte.

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

Eksamen

Før framstilling til eksamen må PBL være gjennomført og dokumentasjoner (framlegg) godkjent.

Praksis må være gjennomført og godkjent.

 

Eksamen består av en 6 timers skriftlig skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver 

Sensur av eksamen på ISP

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Varighet av arbeidskrav

Godkjente obligatoriske komponenter gjelder i 3 år. Studenten trenger da IKKE å ta arbeidskravene på nytt hvis ny eksamen avlegges innen 3 år etter første forsøk.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Her er studentevalueringen fra våren 2013.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet er under avvikling. Siste semester med ordinær undervisning er våren 2018.

Eksamen

Hver vår

Emnet er under avvikling. Ordinær eksamen tilbys for siste gang våren 2020.

Undervisningsspråk

Norsk