SPED2010 – Didaktikk og spesialpedagogisk virksomhet del 1

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler følgende områder:

 • Prinsipper og retningslinjer for tilpasset opplæring, inkluderende opplæring og spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp
 • Spesialundervisningens tiltakskjede
 • Læreplanarbeid for tilpasset opplæring og spesialundervisning

Hva lærer du?

Emnet skal bidra til at du opparbeider kunnskaper om og innsikt i:

 • sentrale prinsipper og retningslinjer for tilpasset opplæring, inkluderende opplæring og spesialundervisning/ spesialpedagogisk hjelp
 • retningslinjer for spesialundervisningens tiltakskjede og dens arenaer, oppgave- og ansvarsfordeling
 • retningslinjer, rammer og handlingsrom for læreplanarbeid for tilpasset opplæring og spesialundervisning

Emnet skal bidra til at du utvikler begynnende ferdigheter som styrker evnen til å kunne:

 • reflektere kritisk over muligheter og barrierer for å legge til rette for læring og deltakelse i fellesskap for alle barn og unge
 • reflektere kritisk over arenaer, roller og oppgaver som følger av spesialundervisningens tiltakskjede

Emnet skal bidra til at du opparbeider en profesjonell (generell) kompetanse i form av:

 • begynnende dyktiggjøring i spesialpedagogisk virksomhet
 • innsikt i spesialpedagogisk virksomhet i didaktisk perspektiv
 • innsikt i samspillet mellom spesialpedagogisk virksomhet på individ- og systemnivå

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet er en obligatorisk del av bachelorprogrammet i spesialpedagogikk og forutsetter opptak til dette programmet eller bachelorprogrammet i pedagogikk eller Lektorprogrammet.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPED2200 – Den spesialpedagogiske tiltakskjeden

Undervisning

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Fram til høsten 2017 ble undervisningen gjennomført som ukentlige forelesninger og studentaktivitet gjennom problembasert læring (PBL). PBL er obligatorisk og det knyttes obligatoriske arbeidskrav til PBL. Noen forelesninger kan være obligatoriske.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav gjelder i 3 år. Studenten trenger ikke å ta arbeidkravene på nytt hvis ny eksamen avlegges innen 3 år etter første forsøk.

Pensumlitteraturen har et omfang på ca. 750 sider.

Les mer om obligatoriske komponenter og fremmøte.

Eksamen

Obligatoriske komponenter:

PBL må være gjennomført og dokumentasjoner (framlegg) være godkjent før framstilling til eksamen.


Eksamen:

Eksamen består av en 6 timers skriftlig individuell prøve.

Sensur av eksamen på ISP

Korrekt sitat- og kildebruk

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les studieevaluering for høsten 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste semester med ordinær undervisning var høsten 2017.

Eksamen

Høst 2019

Høst 2018

Ordinær eksamen tilbys siste gang høsten 2019.

Undervisningsspråk

Norsk