Tilleggskrav for søkjarar på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon

Nokre studium har tilleggskrav som gjeld for søkjarar på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon.

Tabellen nedanfor er ei oversikt over dei studium som har tilleggskrav for søkjarar på grunnlag av realkompetanse eller dispensasjon frå kravet om generell studiekompetanse.

5- og 6-årige master- og profesjonsstudium:

Teologi (profesjon)

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Psykologi (profesjon)

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Lektorprogrammet, studieretning engelsk Studiet har spesielle opptakskrav. I tillegg må søkjaren dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse. Det er også krav om programfag engelsk frå studieførebuande utdanningsprogram Vg 3 eller tilsvarande.

Lektorprogrammet, studieretning framandspråk

Studiet har spesielle opptakskrav. I tillegg må søkjaren dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse. Det er også krav om  framandspråk nivå II frå videregåande skule i høvesvis tysk, fransk og spansk, avhengig av fagval.

Lektorprogrammet, studieretning kultur og samfunnsfag

Studiet har spesielle opptakskrav. I tillegg må søkjaren dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Lektorprogrammet, studieretning nordisk

Studiet har spesielle opptakskrav.  I tillegg må søkjaren dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

3-årige bachelorstudium

Arkeologi og konservering

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Asia- og Midtøsten-studium

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Estetiske studium og allmenn litteraturvitskap, studieretning for allmenn litteraturvitskap

For denne studieretninga må søkjaren dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Estetiske studium og allmenn litteraturvitskap, studieretning for estetiske studium

For denne studiretninga må søkjaren dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Europeiske språk Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Språkkunnskapar for ulike studieretningsval:

For engelsk er kravet programfag engelsk frå studieførebuande utdanningsprogram Vg 3 eller tilsvarande

For tysk er kravet tysk nivå II frå videregåande skule eller tilsvarande.

For fransk er kravet fransk nivå II frå videregåande skule eller tilsvarande.

For spansk er kravet spansk nivå II frå videregåande skule eller tilsvarande.

For Latin-Amerikastudier er kravet spansk nivå II frå videregåande skule eller tilsvarande.

Filosofi

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Filosofi, politikk og økonomi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie og matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Helseleiing og helseøkonomi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2).
Historie

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Honours-programmet, studieretning for humaniora Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Idéhistorie Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Informatikk: design, bruk og interaksjon Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Informatikk: språkteknologi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Internasjonale studium Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Klart språk Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Klassiske språk Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Kultur og kommunikasjon Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Kulturhistorie Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Kunsthistorie og visuelle studier

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Lingvistikk

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Medievitskap

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Musikkvitskap Programmet har eiga opptaksprøve. I tillegg må søkjaren dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Nordiske studium Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Offentleg administrasjon og leiing Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Psykologi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Religion og samfunn

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Religionsvitenskap

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Samfunnsgeografi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Samfunnsøkonomi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2).
Sosiologi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Statsvitskap Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Tannpleie Relevant praksis og relevant utdanning vert særskilt vektlagt.
Tverrfaglige kjønnstudium

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Utviklingsstudium

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Årseiningar

Allmenn litteraturvitskap Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Antikkens kultur Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Engelsk Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse og engelsk frå studieførebuande utdanningsprogram Vg 3 eller tilsvarande.
Filosofi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse
Fransk Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse og fransk nivå II frå videregåande skule eller tilsvarande.
Historie Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Idèhistorie Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Italiensk Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Kristendom og islam Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Kunsthistorie og visuelle studier Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Medievitskap

Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.

Nordisk, særleg norsk språk og litteratur Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Norsk som andrespråk Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Psykologi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Religionsvitenskap Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Russisk Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Samfunnsøkonomi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2).
Sosiologi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Spansk Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse og spansk nivå II frå videregåande skule eller tilsvarande.
Statsvitskap Søkjaren må dokumentere kunnskapar i matematikk tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Teologi Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Tverrfaglige kjønnsstudium Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse.
Tysk Søkjaren må dokumentere kunnskapar i historie tilsvarande kravet som inngår i generell studiekompetanse og tysk nivå II frå videregåande skule eller tilsvarande
Publisert 26. aug. 2010 17:42 - Sist endra 21. apr. 2020 15:53