Anbefalt studieløp for studenter med opptak til og med høsten 2015

Studieløpet består av 180 studiepoeng som på studieretningen Midtøsten-studier med arabisk fordeler seg slik:

 • fordypning i arabisk, 80 studiepoeng
 • områdekunnskap, 40 studiepoeng
 • støttegruppe i kultur- eller samfunnsfag, 40 studiepoeng
 • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Programmet tilbyr en egen variant av Exfac, EXFAC03-MESA

Anbefalt studieløp

6. semester MØNA3000 - Bacheloroppgave i Midtøstenstudier Emner i kultur-/samfunnsfag
5. semester Emner i  kultur-/samfunnsfag EXPHIL03 - Examen philosophicum/EXFAC03-MESA
4. semester ARA2110 - Arabisk språk 3+4 Eksamen ved UiO Emner i områdekunnskap
3. semester Undervisningen i ARA2110 - Arabisk språk 3+4 begynner i Midtøsten og fortsetter ved UiO i 4. semester. Endelig eksamen avlegges ved UiO i 4. semester.
2. semester ARA1120 - Arabic language 2 EXPHIL03 - Examen philosophicum/EXFAC03-MESA
1. semester ARA1110 - Arabisk språk 1 MØNA1000 - Har kontrarevolusjonen lykkes? Hvordan forstå Midtøsten i 2015
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypning i arabisk

Fordypningsgruppen på 80 studiepoeng i arabisk omfatter et obligatorisk semesterlangt opphold ved et lærested i Midtøsten.

Områdekunnskap

Kultur- eller samfunnsfag

Støttefaget i kultur- eller samfunnsfag skal gi et bredere teoretisk og metodologisk grunnlag i studiet. Du kan velge mellom følgende 40-grupper:

Merk at du ikke kan sette sammen din egen 40-gruppe, men må forholde deg til de obligatoriske og valgfrie emnene som allerede finnes i 40-gruppen. Emner som inngår i flere emnegrupper gir kun uttelling én gang.

Ønsker du veiledning i valg av 40-gruppe? Kontakt programkonsulenten.

Alternative studieløp

1) Det er mulig å ta to språk innenfor denne studieretningen. Det andre språket (ved siden av arabisk) må være fra regionen og erstatter 40-gruppen i kultur/-samfunnsfag.

 • 80 studiepoeng arabisk
 • 40 studiepoeng hebraisk, persisk eller tyrkisk
 • 40 studiepoeng områdekunnskap
 • 20 studiepoeng exphil og exfac

2) Det kan også søkes om å få kombinere to språk med en 40-gruppe i kultur-/samfunnsfag.  Det andre språket (ved siden av arabisk) må være fra regionen og erstatter 40-gruppen i områdekunnskap. 40-gruppen i kultur-/samfunnsfag må da være fra et spesielt relevant fag og kan bare godkjennes av faglærer og programleder.

 • 80 studiepoeng arabisk
 • 40 studiepoeng hebraisk, persisk eller tyrkisk
 • 40 studiepoeng i kultur-/samfunnsfag
 • 20 studiepoeng exphil og exfac

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Asia- og Midtøsten-studier.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav
Publisert 8. mars 2016 12:52 - Sist endret 24. mai 2018 14:08