40-gruppe - Demografi (40-DEMO)

Om emnegruppen

Emnegruppen i demografi gir studentene kunnskaper om befolkningsutviklingen i ulike deler av verden. Følgende temaer tas opp: Hva er grunnene til og konsekvensene av den sterke befolkningsveksten mange fattige land fremdeles har? Hvordan kan veksten dempes? Hvorfor er barnetallet såpass høyt i Norge i forhold til ellers i Europa, samtidig med at oppslutningen om ekteskapet er ganske beskjeden? Hvor store forskjeller i dødelighet er det mellom ulike befolkningsgrupper i Norge i dag? Hvilken rolle spiller innvandringen for befolkningsutviklingen?

Emnene inneholder noen metodemoduler som skal gi studentene grunnlag for å utføre enkle demografiske beskrivelser eller analyser selv. Metodekunnskapene vil også gjøre det lettere å lese fagets originallitteratur.

Du velger fire emner (40 studiepoeng) fra emnene som er listet opp under. Du kan velge mellom åtte emner. Fem av emnene er innen demografi (ECON1710, ECON1730, ECON3710, ECON3720 og ECON3020), ett er innenfor statistikk og to er samfunnsøkonomiemner som er relevante å kombinere med demografi. Minimum 30 studiepoeng må være innenfor faget demografi for å få godkjent emnegruppen. For studenter ved bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi må alle fire emnene være innenfor faget demografi.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen vil også kunne godkjennes som del av andre programmer. Ta kontakt med det studieprogrammet du tilhører for å høre om emnegruppen kan inngå i programmet.