40-gruppe - Samfunnsøkonomi (40-ECON)

Om emnegruppen

I emnegruppen i samfunnsøkonomi kan du velge emner som til sammen utgjør 40 studiepoeng fra listen under. De fleste emner som kan inngå i emnegruppen utgjør 10 studiepoeng per emne. Legg merke til undervisningssemesteret for de ulike emnene.

ECON1210 er et innføringsemne i mikroøkonomi og ECON1310 er et innføringsemne i makroøkonomi, mens ECON1710 og ECON2130 er innføringsemner i støttefagene demografi og statistikk. ECON2130 er aktuelt for studenter som ikke har et tilsvarende statistikkemne i det studieprogrammet de tilhører.

ECON1220 og ECON2220 (samt det nedlagte emnet ECON2200) bygger på ECON1210, mens ECON2310 bygger på ECON1310. Det anbefales derfor å avlegge ECON1210 og ECON1310 før man tar ECON1220, ECON2220 og ECON2310. ECON3710 bygger på ECON1710.

*Økonomisk institutt vil gjøre deg oppmerksom på at ECON2200 (20 studiepoeng) skal nedlegges, siste eksamen er våren 2018. ECON1100 og ECON2220 (10 studiepoeng per emne) erstatter ECON2200, og begge emner undervises første gang våren 2018.

Emner i emnegruppen

Velg emner på til sammen 40 studiepoeng fra følgende liste:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen vil også kunne godkjennes som del av andre programmer. Ta kontakt med det studieprogrammet du tilhører for å høre om emnegruppen kan inngå i programmet.