40-gruppe - Samfunnsøkonomi (40-ECON)

Om emnegruppen

I emnegruppen i samfunnsøkonomi kan du velge emner som til sammen utgjør 40 studiepoeng fra listen under. ECON2200 er på 20 studiepoeng, mens de andre emnene som kan inngå i emnegruppen utgjør 10 studiepoeng. Legg merke til undervisningssemesteret for de ulike emnene.

ECON1210 er et innføringsemne i mikroøkonomi og ECON1310 er et innføringsemne i makroøkonomi, mens ECON1710 og ECON2130 er innføringsemner i støttefagene demografi og statistikk. ECON2130 er aktuelt for studenter som ikke har et tilsvarende statistikkemne i det studieprogrammet de tilhører.

ECON1220 og ECON2200 bygger på ECON1210, mens ECON2310 bygger på ECON1310. Det anbefales derfor å avlegge ECON1210 og ECON1310 før man tar ECON1220, ECON2200 og ECON2310.

ECON3710 bygger på ECON1710.

*Økonomisk institutt vil gjøre deg oppmerksom på at ECON2200 (20 studiepoeng) skal nedlegges, siste eksamen er våren 2018. To nye ECON-emner (10 studiepoeng per emne) skal erstatte ECON2200, og begge emner skal undervises første gang våren 2018. Dette vil bli oppdatert i løpet av høsten 2017.

Emner i emnegruppen

Velg emner på til sammen 40 studiepoeng fra følgende liste:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen vil også kunne godkjennes som del av andre programmer. Ta kontakt med det studieprogrammet du tilhører for å høre om emnegruppen kan inngå i programmet.