Sommerskoler

Sommerskoler arrangeres av universiteter over hele verden og UiO har avtaler med flere av disse. Du kan også reise på sommerskole utenom UiOs avtaler.

De fleste sommerskolene må man betale skolepenger for, men noen steder har vi gratisplasser for UiO-studenter.

På denne siden har vi samlet noen sommerskoletilbud. Du må selv sjekke med programmet ditt hvordan du kan bruke studiepoengene i din utdanning.

Sommerskoler på egenhånd

Sommerskoleopphold som ikke er via UiOs utvekslingsavtaler må arrangeres på egenhånd. Søknad gjøres direkte til det aktuelle lærestedet, og fristene kan variere. Les mer på hvert universitets nettside:

Dette er ikke en uttømmende liste over sommerskoletilbud, det finnes mange andre sommerskoler som ikke er listet opp her.

Se også UNICAs oversikt over sommerskoler i Europa

Sommerskoler som hadde søknadsfrist 15. februar via UiO

Mange av UiOs partnerinstitusjoner arrangerer sommerkurs. Tilbudene som er listet opp under søker du opptak til i Søknadsweb under "UT-UIO" innen fristen 15. februar:

Les mer om hvordan søke om utveksling

Publisert 24. jan. 2014 13:40 - Sist endret 9. mai 2019 10:35