English version of this page

Sommerskoler

På denne siden har vi samlet noen sommerskoletilbud. Du må selv sjekke med programmet ditt hvordan du kan bruke studiepoengene i din utdanning og om du kan søke om støtte fra Lånekassen.

Sommerskoler via UiO

Tilbudene som er listet opp under er åpen for de fleste studenter ved UiO. Du søker om plass på disse sommerskolene i Søknadsweb innen 15. februar. Sommerskolene ligger som søknadsalternativ under 'UT-UIO' og 'UT-HF'. Les mer om hvordan søke om utveksling.

Institusjonsavtaler

Fakultetsavtaler

Sommerskoler via Circle U.

Universitetsalliansen Circle U. arrangerer for første gang sommerskoler i Paris, Berlin og Oslo. Temaene er demokrati, klima og global helse, og alle studienivåer og faglige bakgrunner kan søke. Les mer her.

Den internasjonale sommerskolen ved UiO

Hvis du ikke har mulighet til å dra til utlandet for å gå på sommerskole, kan du som programstudent ved UiO søke på Den internasjonale sommerskolen på Blindern.

Sosialt entreprenørskap

Sommerprogrammet Sosialt entreprenørskap går på deltid over vårsemesteret og fulltid i sommersemesteret, og utgjør til sammen 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp slik at det kan være mulig å gjennomføre ved siden av andre fulltidssstudier. Du får førstehåndserfaring med sosialt entreprenørskap gjennom teori og praksis. Undervisningssted er Universitetet i Oslo og University of Cape Town, Sør-Afrika. Programmet koordineres av Senter for entreprenørskap ved UiO.

Gründerskolen

Gründerskolen er et sommerprogram innenfor entreprenørskap som kombinerer teori, praksis og internasjonal erfaring i verdens beste innovasjonsmiljøer. Programmet gir studiepoeng, og koordineres av Senter for entreprenørskap ved Universitetet i Oslo.

UNICA

UiO er medlem av UNICA, Network of Universities from the Capitals of Europe. Se UNICAs oversikt over sommerskoler i Europa

Sommerskoler på egenhånd

Sommerskoleopphold som ikke er via UiOs utvekslingsavtaler må arrangeres på egenhånd. Søknad gjøres direkte til det aktuelle lærestedet, og fristene kan variere.

Aktuelle sommerskoler

Dette er ikke en uttømmende liste over sommerskoletilbud, det finnes mange andre sommerskoler som ikke er listet opp her.

Publisert 24. jan. 2014 13:40 - Sist endret 14. okt. 2022 15:19