Gjenstandskonservering (studieretning)

På gjenstandskonservering lærer du om hvordan gjenstander har blitt fremstilt, hvordan du konserverer typiske skader og hvordan du kan skrive om dette. Studieretningen presenterer deg for fagets grunnlagsproblemer: i hvilken grad du kan vite noe om måten gjenstander forandres på, hvilke forandringer som må aksepteres og hvilke som bør behandles.

Masterstudiene gir deg dybdekunnskap innen konservering av arkeologiske og kulturhistoriske gjenstander. Du får økt forståelse av hvordan gjenstander av forskjellige materialer nedbrytes i forskjellige miljøer, og kunnskap om hvordan du analyserer, dokumenterer og behandler disse gjenstandene

 

Studieretningen hører til programmet

Arkeologi og konservering (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?