Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Alle undervisningsbaserte kurs arrangeres i form av seminarer og forelesningsrekker med tilhørende praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver. Noen emner vil i tillegg ha laboratorieundervisning.

Praksis

Det siste semesteret av mastergraden består av et praksissemester.

Obligatorisk undervisning

Se det enkelte emne.

Undervisningsspråk

Primært norsk, men også noe engelsk.

Undervisningssted

Universitetet i Oslo

Eksamens- og vurderingsformer

Vurdering skjer på bakgrunn av studentens mappe, satt sammen av innleverte oppgaver, vurdering av praktisk arbeid samt kurstilknyttede eksamener. KONS4090 - Masteroppgave i konservering bedømmes på bakgrunn av den innleverte masteroppgaven og en studentpresentasjon som gjøres i tilknytning til denne. KONS4080 godkjennes på bakgrunn av studentmappe og studentpresentasjon.

Eksamensspråk

I de fleste emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, svensk eller dansk. Noen emner kan være på engelsk eller et annet fremmedspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Karaktersystem

I studieprogrammet inngår både emner som benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått og emner som benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo. Hvilket karaktersystem som benyttes fremgår av hver enkelt emnebeskrivelse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2012 14:33