Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen består av til sammen 120 studiepoeng og tilsvarer to års fulltidsstudium:

  1. Felles undervisning for maleri- og gjenstandskonservering (10sp)
  2. Spesialisering i gjenstandskonservering (50sp)
  3. Semesteroppgave (40sp)
  4. Praksissemester (20sp)

Dette studiet benytter seg av kjemikalier som er farlige for gravide og ammende. Ta kontakt med programadministrasjonen for mer informasjon.

Tabellen viser hvordan studieløpet ser ut. Alle emner er obligatoriske:

4. semester KONS4081 – Praksissemester
3. semester KONS4091 – Masteroppgave i konservering
2. semester KONS4037 – Konservering av organisk materiale II KONS4039 – Konservering av uorganisk materiale II KONS4050 – Anvendt materialvitenskap
1. semester KONS4036 – Konservering av organisk materiale I KONS4038 – Konservering av uorganisk materiale I KONS4010 – Konserveringsdokumentasjon og replikasjon (gjenstand)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Alle undervisningsbaserte kurs arrangeres i form av seminarer og forelesningsrekker med tilhørende praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver. KONS4036/37 - Konservering av organisk materiale I og II, og KONS4038/39 - Konservering av uorganisk materiale I og II vil i tillegg ha laboratorieundervisning. Evaluering skjer på bakgrunn av studentens mappe, satt sammen av innleverte oppgaver, vurdering av praktisk arbeid samt kurstilknyttede eksamener. KONS4091 -  Masteroppgave i konservering bedømmes på bakgrunn av den innleverte semesteroppgaven og en studentpresentasjon som gjøres i tilknytning til denne. KONS4081 - Praksissemester godkjennes på bakgrunn av studentmappe og studentpresentasjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. okt. 2016 11:34