Jobb og videre studier

Masterstudiet i gjenstandskonservering er profesjonsrettet og gir deg godkjenning som konservator i henhold til europeisk standard (ENCoRE). Gjenstandskonservatorer jobber på museer og samlinger, gallerier, ved private konserveringsatelieer og forskningsinstitusjoner. En gjenstandskonservator jobber ofte tverrfaglig, i tett samarbeid med andre fagfolk som kuratorer og kunsthistorikere.

Hva gjør tidligere studenter?

  • with-ruben-200x239 Konservator arkeologisk materiale

    Store deler av det jeg lærte under utdanningen er direkte relevant for mine arbeidsoppgaver ved museet, sier Ruben With, som har en mastergrad i gjenstandskonservering.

De viktigste bransjene

Masterkandidatene fra Arkeologi og konservering jobber i disse bransjene:

Graf: arkiv, bibliotek og museum 18 prosent; offentlig forvaltning 18 prosent; kunst, kultur og kreative næringer 18 prosent, helse og omsorg 18 prosent; forskning og utvikling 9 prosent, salg, hotell og varehandel 9 prosent; og personlig tjeneste- og servicebransje 9 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

På masterprogrammet i gjenstandskonservering får du mye relevant praktisk erfaring underveis, inkludert en praksisperiode på ca 14 uker ved en profesjonell konserveringsinstitusjon. Du kan også delta på karrierearrangementer, jobbsøker- og intervjukurs, veiledning  og andre tiltak som tilbys HF-studenter eller skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern virksomhet. Det kan gi innsikt i temaer og spørsmål virksomheten er opptatt av, og gi deg et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere.

Videre studier

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: