Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

 • din søknadsfrist
 • se opptakskravene
 • vite hvilke dokumenter du må sende inn
 • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende.

Faglig fordypning og karakterkrav

Du må ha en faglig fordypning som er fastsatt av programmet på minimum 80 studiepoeng med et vektet karaktersnitt på minst C i norsk karakterskala.

Merk at selv om du dekker karakterkravet er du ikke garantert plass på programmet. Les mer under overskriften "Rangering av søkere".

Krav til faglig fordypning

ENTEN KONS1001 OG KONS1005

ELLER Kjemi 2 eller 3KJ fra videregående skole og KONS1005

ELLER Kjemi 2 eller 3KJ fra videregående skole og KJM1111

ELLER KJM1001 og KJM1111

Tilsvarende fordypninger innen kjemi kan godkjennes.

I tillegg kreves det normalt fargesyn for å kvalifisere til opptak på denne studieretningen. Se under ytterligere dokumentasjon hvordan du skal dokumentere dette.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

 • Dokumentasjon av relevant erfaring (CV og eventuelle attester)
 • Attest på normalt fargesyn (Ishihara-test hos en optiker)
 • Et kort motivasjonsbrev (maks. 500 ord).
 • Fire egne arbeider i ulike materialer, som kan dokumentere håndlag m.m. (for eksempel keramikk, metall, lær, tre, tekstil osv.). Legg ved en kort beskrivelse, max en side tekst per arbeid, som forklarer arbeidene og søkerens tanker om utføringen av disse.
 • Søkere som søker opptak til både studieretning gjenstand og studieretning maleri må levere inn seks egne arbeider, hvorav minst to er spesielt relevante til hver av studieretningene. Legg ved en kort beskrivelse, max en side per arbeid, som forklarer arbeidene og søkerens tanker om utføringen av disse.

Søkere må merke arbeidene de leverer slik: Etternavn, nummerering (1 av 4, 2 av 4..., eventuelt 1 av 6, 2 av 6...)

INNLEVERING VÅREN 2020:

Alle søkere skal laste opp bilder og dokumentasjon av sine 4-6 arbeider i SøknadsWeb innen utløpet av onsdag 29. april 2020.

Søkere som ønsker det kan i tillegg levere inn arbeidene fysisk i Blindernveien 11 onsdag 29. april 2020 mellom 11:00 -14:00.

Ta kontakt med historie-student@iakh.uio.no (samleadresse for alle studenthenvendelser ved IAKH våren 2020, også de som gjelder arkeologi og konservering) om du har spørsmål.

Alle mottar en kvittering ved eventuell fysisk innlevering.

Dato for eventuell tilbakelevering/henting av arbeidene vil bli publisert på denne siden. Hentetid avtales med studieadministrasjonen.

På grunnlag av rangering og det innsendte materialet vil et utvalg av søkerne som oppfyller de generelle opptakskravene bli bedt om å gjennomføre et intervju som inkluderer en praktisk prøve.

Vi har holdt av 2. og 4. juni til intervju og praktisk prøve. Detaljer om tidspunkt og fremgangsmåte vil kommuniseres til søkerne via epost, så snart vi har funnet en god og forsvarlig løsning.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Søkerne vil deretter bli rangert på bakgrunn av innleverte egne arbeider, motivasjonsbrev og intervju og kan få tilleggspoeng på grunnlag av dette.

Intervju

Det avholdes et intervju som inkluderer en praktisk prøve for et utvalg av søkerne i Frederiksgt. 3, dato kommer. Intervjuet inkluderer også en 10-15 minutters presentasjon, der kravet til forberedelse og innhold vil bli opplyst 10 dager før intervjuet finner sted.

På bakgrunn av dette vurderes søkernes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper:

 • motivasjon og personlig egnethet
 • kunnskapsnivå
 • manuelle ferdigheter
 • visuell forståelse og observasjonsevne

For opptak til studiet i gjenstandskonservering (konservering av kulturhistoriske gjenstander) vil det bli lagt vekt på observasjonsevne, formsans og håndlag.