Gjenstandskonservering (studieretning)

På gjenstandskonservering lærer du om hvordan gjenstander har blitt fremstilt, hvordan du konserverer typiske skader og hvordan du kan skrive om dette. Studieretningen presenterer deg for fagets grunnlagsproblemer: i hvilken grad du kan vite noe om måten gjenstander forandres på, hvilke forandringer som må aksepteres og hvilke som bør behandles.

Masterstudiene gir deg dybdekunnskap innen konservering av arkeologiske og kulturhistoriske gjenstander. Du får økt forståelse av hvordan gjenstander av forskjellige materialer nedbrytes i forskjellige miljøer, og kunnskap om hvordan du analyserer, dokumenterer og behandler disse gjenstandene

 

Studieretningen hører til programmet

Arkeologi og konservering (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Våre studenter

Elin Braskerud Tangevold har våren 2022 levert masteroppgaven «Kjemisk forvitring av Furuli-marmor – En analyse av nedbrytning av marmor i bymiljøet med utgangspunkt i Tostrupgårdens fasadeutforming.» Masteroppgaven handler om kjemisk forvitring av marmor i bymiljøet. Konserveringsstudenten har undersøkt på hvilken måte den norske marmortypen Furuli-marmor blir preget av de klimatiske forholdene i Oslo. Tostrupgårdens (1896) fasadeutforming i marmor har vært studieobjektet. Forskningsarbeidet ligger i krysningspunktet mellom konservering, bygningsvern og geologi. Elin hospiterer våren 2022 ved NIKU. På bildet kan du se Elin på befaring av Tostrupgården. Foto: Tore Kristiansen