Studieopphold i utlandet

Praksissemesteret kan avlegges ved en utenlandsk institusjon, gjerne via ERASMUS.

Studenten får hjelp av veileder og programkonsulent til å planlegge dette.

Ordinær utveksling er vanskelig å få til i dette studieløpet.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2018 11:58