Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Gjennom masterprogrammet i biologi vil du

  • Få fordypet innsikt innen evolusjonsbiologi, økologi, toksikologi eller akvatisk biologi
    (se kunnskapsmål for de ulike studieretningene).

Ferdighetsmål

  • Kunne arbeide selvstendig i felt og/eller laboratorier.
  • Kunne gjøre selvstendige analyser av vitenskapelige data.
  • Ha en kritisk forståelse av vitenskapelig litteratur.
  • Kunne gi en muntlig og skriftlig framstilling av vitenskapelige temaer og forskningsresultater.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00