Hvorfor velge dette programmet?

Dette studieprogrammet er erstattet av masterprogrammet i biovitenskap. Studiet handler om artenes utvikling og mangfold, om organismenes forhold til sitt miljø, og prosesser i populasjoner og økosystemer. Studiet omfatter forskningsbaserte oppgaver med felt- og laboratoriearbeid.

Masterprogrammet viderefører studieretningene biologi og natur og miljø fra bachelorprogrammet. Programmet gir innføring i forskning innen den studieretningen du velger. Dette innebærer opplæring i avanserte fagrelevante metoder og arbeid med vitenskapelig litteratur.

Studiet legger særlig vekt på en forskningsbasert oppgave som gir deg trening i felt- og laboratoriearbeid, rapportskriving, presentasjon og statistiske analyser av forskningsresultater.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. jan. 2020 11:01