Studieopphold i utlandet

Se egen side for utvekslingsavtaler på masternivå. Husk søknadsfristen 15. september / 15. februar.

Ta kontakt med studieadministrasjonen ved Institutt for biovitenskap dersom du ønsker å ha et utenlandsopphold i din mastergrad.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. mars 2014 12:10