BIOS4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en innføring i rekombinant DNA teknologi og bioinformatiske verktøy som kan brukes innen dette feltet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • beherske ulike metoder for kloning av gener
  • beherske ulike metoder for mutagenese av DNA
  • beherske ulike bioinformatiske verktøy for å håndtere og analysere DNA- og proteinsekvenser
  • kjenne til ulike metoder for analyse av genuttrykk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskaper i molekylærbiologi tilsvarende en bachelor i Biovitenskap.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (videreført)

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med Institutt for biovitenskap.

Undervisning

Undervisningen gis i form av

  • forelesninger
  • laboratoriearbeid med levering av rapport
  • dataøvelser med levering av rapport

Deltakelse i undervisningen er obligatorisk. Undervisningen foregår i 4 uker i begynnelsen av høstsemesteret.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Tre timers avsluttende skriftlig eksamen.

Laboratorierapporter og innleverte rapporter fra dataøvelsene må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen (teller 100%).

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk