BIOS4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i rekombinant DNA teknologi og bioinformatiske verktøy som kan brukes innen dette feltet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • beherske ulike metoder for kloning av gener
  • beherske ulike metoder for mutagenese av DNA
  • beherske ulike bioinformatiske verktøy for å håndtere og analysere DNA- og proteinsekvenser
  • kjenne til ulike metoder for analyse av genuttrykk

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet

Kunnskaper i molekylærbiologi tilsvarende en bachelor i Biovitenskap.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av

  • forelesninger

  • laboratoriearbeid med levering av rapport

  • dataøvelser med levering av rapport

Deltakelse i undervisningen er obligatorisk. Undervisningen foregår i 4 uker i begynnelsen av høstsemesteret.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

    Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Laboratorierapporter og innleverte rapporter fra dataøvelsene må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 11:16:59

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk