Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir en innføring i designdesign av digitale og innebygde systemer ved bruk av programmerbare logiske kretser (FPGA-teknologi). Dette omfatter bruk av maskinvarebeskrivende språk som VHDL, verifikasjon og testing av digitale design, realisering implementasjon av innebygde system på FPGA, samt samt grunnleggende egenskaper vedved og bruk av sanntids operativsystem.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til oppbygning og virkemåten til programmerbare logiske kretser
  • har du kjennskap til bruksområder for programmerbare logiske kretser
  • behersker du grunnleggende digital design ved bruk av et maskinvarebeskrivende språk som VHDL
  • kan du utføre simulering og syntese av digitale systemer
  • har du grunnleggende kunnskaper om innebygde- system og sanntids operativsystemer og er i stand til å realisere implementer slike system på en FPGA.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver og kjennskap til minst ett høynivå programmeringsspråk.

Kunnskaper i måleteknikk ( FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (videreført), FYS3231 – Sensorer og måleteknikk )og mikroprosessorteknikk ( FYS3240 – Datainnsamling og kontroll ) er en fordel.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9220 – Sanntids og embedded datasystemer

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

Emnet går over et helt semester med 4 timerundervisningstilbud per uke (2 t forelesning og 2 t lab).

Det kreves gjennomføring av fem obligatoriske laboratorieoppgaver.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Fem av fem laboratorieoppgaver må være godkjent for å gå opp til avsluttende eksamen.

Avsluttende muntlig eksamen eller skriftlig eksamen (4 timer) vektes 100% av karakteren. Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til kurset like etter påmeldingsfristen er ute.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)