FYS4231 – Sensorer og måleteknikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i alle hovedtyper av sensorer og de fysiske prinsippene som ligger til grunn for forskjellige sensormekanismer. Emnet gir eksempler på hvilken instrumentering som skal til for å bruke en sensor i et praktisk målesystem.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til de viktigste hovedtypene av sensorer.
  • vet du hvilke fysiske prinsipper som benyttes i forskjellige typer sensorer.
  • kan du beregne overføringsfunksjonen for et enkelt forsterkersystem som er tilkoblet en sensor.
  • har du erfaring med å lede andre studenter i laboratoriearbeid.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før prosjektarbeid i FYS4231:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Det er også en fordel å ha gjennomført FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med to timer forelesning og to timer laboratoriearbeid hver uke.

Obligatoriske laboratorieoppgaver må være fullført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Obligatoriske laboratorieoppgaver må være fullført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen (fire timer) teller 100% av samlet karakter.

Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres basert på samlet antall påmeldte studenter. 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:​ FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (videreført), FYS3231 – Sensorer og måleteknikk

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. juni 2020 09:12:03

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)