FYS4240 – Datainnsamling og kontroll

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i datainnsamling og kontroll i PC-baserte systemer og embeddede systemer, for bruk innen instrumentering og prosesstyring. Emnet gir også en innføring i LabVIEW.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • behersker du programmering av XMEGA mikrokontrollere
  • har du kjennskap til programmering med LabVIEW
  • behersker du PC-basert datainnsamling
  • har du kunnskap om sanntidssystemer og embedded systemer
  • har du kjennskap til estimering og datafusjon
  • har du kjennskap til grunnleggende kontroll-algoritmer og prosesstyring
  • har du kunnskap om tid og synkronisering.
  • behersker du i tillegg å programmere en litt større datainnsamlingsoppgave i LabVIEW.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimalt 40 studenter på grunn av laboratoriekapasitet. Ved behov for rangering vil FYS3240 og FYS4240 ha garanterte kvoter på henholdsvis 25 og 15 studenter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 10 timer undervisningstilbud per uke (2 timer forelesning og 8 timer åpen lab).

Det er fire obligatoriske oppgaver og én obligatorisk prosjektoppgave.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Samtlige fire obligatoriske oppgaver og én prosjektoppgave må være godkjent for å få gå opp til avsluttende skriftlig eksamen (tre timer).

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: FYS3240 – Datainnsamling og kontroll

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 04:13:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)