INF4420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi nødvendig kunnskap og ferdigheter for å konstruere analoge og "mixed-signal"  integrerte kretsmoduler med moderne programverktøy. Hovedfokus i emnet vil være komplekse systemer som dataomformere (A/D, D/A) og faselåste sløyfer (PLL). Det vil bli gitt en innføring i CMOS-teknologi og metoder for å implementere passive komponenter som motstander, kondensatorer og spoler. I tillegg vil matching, optimalisering og støyskjerming være viktige aspekter. Gjennomføring av prosjektoppgaver vil stå sentralt i undervisningen.

Hva lærer du?

Å gi studentene nødvendige ferdigheter for å kunne konstruere en integrert "mixed-signal" krets i CMOS ved hjelp av moderne designverktøy.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt at man har tatt INF1400 – Digital teknologi (nedlagt) /INF130.

Emnet bygger på INF3400 – Digital nanoelektronikk (nedlagt) / INF4400 – Digital mikroelektronikk (nedlagt) /IN 241 og INF3410 – Analog mikroelektronikk (nedlagt) / 4410.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF3420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (nedlagt), 6 studiepoeng mot INF 239 og 3 studiepoeng mot INF 238.

Undervisning

3 timer forelesning og 2 timer øvelse per uke. Noe av undervisningen vil bli gitt i form av veiledning på terminalstue/lab. Det kreves gjennomføring av obligatoriske øvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Individuell vurdering av prosjektoppgave (ca 40%) med innlevering i midten av semesteret. Avsluttende muntlig/skriftlig 4 timers eksamen (ca 60%). Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle skrevne og trykte hjelpemidler tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3420.

Annet

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)