Oppbygging og gjennomføring

Studieprogrammet starter i medio august og går over tre semestre som intensivt heltidsstudium.

Studiet omfatter et innføringsemne i Teknologi, innovasjon og kunnskap i første semester, valgfri spesialisering, Designseminar og skriving av masteroppgave i andre semester, og i tredje semester skal den ferdige masteroppgaven leveres den første mandagen i oktober.

3. semester TIK4090 – Masteroppgaven i ESST
2. semester TIK4040 – Research and Design Seminar Enten TIK4011 – Science and Technology in Politics and Society eller TIK4021 – Innovation and global challenges eller tilsvarende spesialisering fra utlandet. TIK4090 – Masteroppgaven i ESST
1. semester TIK4001 – Teknologi, innovasjon og kunnskap
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

Undervisning og læringsformer

Programmet har varierte undervisningsformer med forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Du vil delta aktivt gjennom skriveoppgaver, muntlige presentasjoner, prosjektdeltakelse og møter med bedrifter og andre samfunnsaktører. I forbindelse med gjennomføring av mastergradsavhandling så vil man også få råd og veiledning med tanke på valg av veileder.

Eksamens og vurderingsformer

Vurderingsformer vil variere fra mappeinnleveringer, hjemmeeksamener, muntlige presentasjoner m.m.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 12:50