Studieretningen tar ikke opp nye studenter Allmenn litteraturvitenskap (master).

Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Når kan du dra?

Du kan reise på utveksling med avtalene nedenfor i løpet av de to første semestrene. Alternativt kan du være på utveksling i inntil to semestre mens du skriver masteroppgaven.Vi anbefaler at du tar obligatoriske emner ved UiO.

Masterstudiet i allmenn litteraturvitenskap åpner for utenlandsopphold, fortrinnsvis lagt til 3. og/eller 4. semester, det vil si enten for å ta emner ved et utenlandsk universitet eller for å arbeide med oppgaven i nærheten av arkiver, biblioteker eller et særlig fagmiljø.

Dersom man ønsker å tilbringe to semestre ved utenlandsk lærested forutsettes det at man arbeider med masteroppgaven på full tid det ene semesteret. Den som velger å ta 2. semester i utlandet, kan ta prosjektbeskrivelsesemnet LIT4391 via Fronter. For å kunne ta 3. semester i utlandet må studenten ha fått tildelt veileder, altså ha gjort ferdig LIT4391 - Oppgaveseminar 1 og tar  LIT4392 - Oppgaveseminar 2 via Fronter.  I begge tilfelle må studenten ta kontakt med faglærer for emnet i god tid før utreise.

Hvor kan du reise?

Frankrike:

Italia:

Spania:

Storbritannia:

Tyskland:

Andre relevante avtaler utenfor Europa:


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. juni 2018 13:02