Oppbygging og gjennomføring

NB: Denne oppbygningen gjelder studenter med opptak til og med høsten 2017. For studenter med opptak fra og med høsten 2018, gjelder denne oppbygningen.

En bachelorgrad består av 180 studiepoeng og er bygget opp av emner i emnegrupper. De fleste emnene er på 10 studiepoeng. Et semesters fulltidsstudium gir 30 studiepoeng. Emnene er satt sammen i faglig definerte emnegrupper. Emnegruppene på denne studieretningen er på 40 og 80 studiepoeng. I tillegg kommer ex.phil. og ex.fac. som utgjør totalt 20 studiepoeng.

Gjennom en diagnostisk test kan du selv kan finne ut om du har de nødvendige italienskkunnskapene som skal til for å begynne rett på ITA1102 – Italienske tekster . Du bør oppnå 70 % riktige svar for å kunne følge undervisningen. Studenter som ikke har forkunnskaper til å begynne på ITA1102 - Italienske tekster, kan ta ITA1000 – Innføring i italiensk som fritt emne (20 studiepoeng) for å oppnå tilstrekkelige forkunnskaper.

Studieretningen består av

Utenlandsopphold:

Det anbefales å legge utenlandsoppholdet til fjerde eller femte semester, men du kan også reise ut i ditt sjette semester. Du kan også reise ut et helt år. Studieløpet ditt må planlegges i forhold til utenlandsopphold, gjerne i samråd med studiekonsulent. Se UiOs utvekslingsavtaler. Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning innpasses som emner i 80-gruppen, 40-gruppen eller som frie studiepoeng.

Studieløp for studenter med forkunnskaper i italiensk:

6. semester Fritt emne Fritt emne Fritt emne
5. semester Emne fra 40-gruppe / studieopphold i utlandet Emne fra 40-gruppe / studieopphold i utlandet Fritt emne / studieopphold i utlandet
4. semester Emne fra 40-gruppe / studieopphold i utlandet Emne fra 40-gruppe / studieopphold i utlandet Emne i italiensk språk eller litteratur / studieopphold i utlandet
3. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum Emne i italiensk språk eller litteratur ITA2110 – Italiensk morfosyntaks
2. semester ITA1101 – Italiensk språk ITA1100 – Praktisk italiensk ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring
1. semester Examen facultatum ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap ITA1102 – Italienske tekster
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studenter som planlegger å ta en mastergrad i italiensk med masteroppgave innen språk, anbefales å ta flere emner i italiensk språk som frie emner. Studenter som planlegger å ta en mastergrad i italiensk med masteroppgave innen litteratur, bør ta flere emner i italiensk litteratur som frie emner.

Studieløp for studenter uten forkunnskaper:

6. semester Emne i italiensk språk eller litteratur Emne fra 40-gruppe Emne fra 40-gruppe
5. semester Emne i italiensk språk eller litteratur / studieopphold i utlandet ITA2110 – Italiensk morfosyntaks / studieopphold i utlandet Emne fra 40-gruppe / studieopphold i utlandet
4. semester ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring / studieopphold i utlandet Fritt emne / studieopphold i utlandet Emne fra 40-gruppe / studieopphold i utlandet
3. semester ITA1102 – Italienske tekster Examen facultatum Fritt emne
2. semester ITA1101 – Italiensk språk ITA1100 – Praktisk italiensk EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap ITA1000 – Innføring i italiensk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studenter som planlegger å ta en mastergrad i italiensk med masteroppgave innen språk, anbefales å ta flere emner i italiensk språk som frie emner. Studenter som planlegger å ta en mastergrad i italiensk med masteroppgave innen litteratur, bør ta flere emner i italiensk litteratur som frie emner.

 

Innpassing av annen utdanning:

Hvis du har tidligere utdanning fra andre universiteter og høgskoler i Norge, kan du søke om å få godkjent dette inn i graden etter at du har fått opptak på programmet. Gode forkunnskaper fra videregående skole kan ikke gi fritak fra obligatoriske emner. Mer informasjon om godskriving av ekstern utdanning.

Hvis du har avlagt ex.phil og/eller ex.fac før du fikk opptak på programmet kan du også søke om å få disse innpasset i graden.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:26