Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet har en bred tilnærming til italiensk historie fra oldtidens Roma til samtiden, med spesielt fokus på disse periodene: renessansen, «risorgimento» (Italias samling på 1800-tallet) og facismen og etterkrigstiden fra 1900-tallet frem til ca. 1970. Emnet gir også en innføring i alle de viktigste begivenhetene og personene i Italias historie, samt hovedtrekk i italiensk kultur. Undervisningen vil for eksempel ta for seg: Italia på Dante og Petrarcas tid; humanisme og renessansekunst; renessansens politikk gjennom en introduksjon til Machiavellis «Il principe»; livet i et renessansehoff gjennom en introduksjon til Baldassare Castigliones «Il libro del cortegiano»; ‘questione della lingua’, altså debatten om hvilken dialekt som skulle velges som skriftspråk; italiensk film under og etter facismen – nyrealismen og Federico Fellini.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

  • kan du redegjøre for hovedtrekkene i Italias historie og den lange nasjonsbyggingsprosessen som ledet frem til Italias samling
  • kan du redegjøre for Italias åndsliv og dets sammenheng med oldtiden og antikken
  • har du innsikt i kjerneområder i italiensk kulturliv, som film, litteratur og kunst, i periodene emnet tar for seg
  • har du innsikt i italiensk politikk, tenkning og viktige samfunnsspørsmål
  • kan du skrive en enkel akademisk tekst, herunder bruke kilder og referanser på riktig måte

Den endelige karakteren din viser i hvilken grad du har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Ta evt. kontakt med instituttet ved spørsmål.

Undervisning

Undervisningen gis som en forelesningsrekke med 2 timer i 10 uker og 2 timer seminar i 4 uker. Emnet har undervisning i 10 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Det er obligatorisk å levere et utkast til en av mappeoppgavene til faglærer og få tilbakemelding på utkastet. Aktiviteten må være godkjent av faglærer før eksamen.

Godkjent aktivitet er kun gyldig inneværende semester.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en mappe på ca. 6 sider (a ca. 2300 tegn).

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen kan besvares på norsk, engelsk eller italiensk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren blir kunngjort på Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk

OBS: Emnet har undervisning på norsk høsten 2020