Bruker fysikk for å forbedre pasienters livskvalitet

Lucía jobber med kvalitetskontroll av kreftmedisiner i Bayer AS.

Portrett av tidligere masterstudent med vernebriller og hvit frakk utenfor moderne arbeidslokaler.

Kjernefysiker Lucía utenfor Bayers laboratorier på Lysaker i Oslo.

Foto: Hilde Lynnebakken/UiO

– Bayer er et stort internasjonalt selskap. Her i Norge jobber vi (blant annet) med radioaktive legemidler mot kreft, forteller Lucía.

Hun jobber spesielt med kvalitetskontroll av en medisin mot prostatakreft med spredning til skjelettet.

Hjelper pasienter

– Kreftsvulster i bein er ofte svært smertefulle. Jeg liker å tenke på at jeg i jobben min bidrar til hjelpe pasienter, sier Lucía.

Produktet hun jobber med søker seg direkte til kreftcellene i skjelettet. Medisinen inneholder radioaktivt radium-223, atomkjerner av grunnstoffet radium med totalt 223 protoner og nøytroner i kjernen, 88 protoner og 135 nøytroner.

Ødelegger kreftsvulsten innenfra

Radium-223 sender ut alfa-partikler, heliumkjerner, som ødelegger kreftcellene. Siden alfa-partiklene beveger seg maksimalt cirka 10 cellediametre i kroppen vil strålingen ødelegge kreftcellene med minst mulig skade på vevet rundt.

Utviklingen av det som etterhvert ble til medisinen Lucía jobber med startet forresten på UiO, på syklotronlaboratoriet hvor hun tok master og er i ferd med å fullføre sin doktorgrad i kjernefysikk.

Les mer om historien i artikkelen Veien til milliardsuksessen Algeta

Relevant utdanning

– Hvordan bruker du utdannelsen din i jobben?

– Fysikkutdannelsen min er veldig relevant. For eksempel bruker jeg gammaspektroskopi, som jeg også brukte i studiet.

– Gammaspektroskopi, hva er det?

– Det er rett og slett måling av gammastråling. Radioaktive atomkjerner kan sende ut partikler, som alfa-partikler, men også elektromagnetiske bølger, som gammastråling, som er fotoner med høy energi.

Jeg har også god bruk for generell fysikk, matematikk, og statistikk, særlig dataanalyse, legger hun til.

– Jeg tar en del data selv på lab, og får også data fra andre steder, men det jeg bruker mest tid på er analyse av dataene.

– Hva er det beste med jobben din?

– Det er at jeg bruker fysikk til noe som kommer til å bli brukt for å bedre livet til pasienter.

Lucía Crespo Campo

Yrke: Kjernefysiker i Bayer AS

Fra: Toledo, Spania

Utdanning: Master i kjernefysikk fra UiO, doktorgradsstudent i kjernefysikk

Relevant Bachelorprogram UiO: Fysikk og astronomi

Relevant Masterprogram UiO: Fysikk

Les flere karriereintervjuer

Av Hilde Lynnebakken
Publisert 8. apr. 2019 10:34 - Sist endret 7. des. 2021 14:17