Hvorfor velge dette programmet?

Her får du utforske fysiske prosesser i geofag: fra vær og klima, havstrømmer, elver, isbreer, fjell til sedimentære bassenger og naturkatastrofer. Du lærer hvordan de ulike kretsløpene knytter jordsystemet sammen, og hvordan vi bruker modelleringer og beregninger for å forstå naturen. Med jordas begrensede ressurser og pågående klimaendringer er dette kunnskap som trengs for å løse viktige klima- og miljøutfordringer, og valgmulighetene videre er mange.

Kort om studieprogrammet

Jorda er i en konstant forandring. Klimaet blir varmere, og bringer sterkere stormer, endringer i havstrømmer og i grunnvannsforhold. Samtidig er det langsomme tektoniske bevegelser som forandrer fjellkjeder og havbassengene. Disse fenomenene påvirker livet vårt, på godt og vondt. Aktuelle tema som klimaendringer, ekstremvær, smelting av isbreer, tørke og flom, jordskjelv og vulkanutbrudd, men også karbonfangst danner grunnlaget for dette studiet.

I løpet av studiet lærer du å bruke matematikk og fysikk for å forstå de ulike geofysiske prosessene. I tillegg får du dra på ekskursjoner og gjøre feltarbeid. Du lærer å samle inn data, å behandle dem matematisk, og å modellere prosesser i naturen.

Først i studiet får du en bred introduksjon til geofag sammen med støttefag som matematikk, informatikk, fysikk og statistikk. Fra 2. studieår fordyper du deg. Du kan dra til utlandet eller til Svalbard i 5. eller 6. semester. Undervisningen er aktuell og spennende siden den baserer seg på forskningen vi gjør.

På geofysikk og klima lærer du om de grunnleggende sammenhengene på Jorda

I geofysikk er planeten vårt laboratorium. Vi studerer orkaner i jetfly og samler sjøvann fra fem kilometers dyp. Vi flyr droner over isbreer og bruker satellitter for å studere isbevegelser i Arktis. Vi lytter på vibrasjoner i jorda for å studere jordskjelv, og vi analyserer kratere på månen for å forstå solsystemets utvikling.

Det hevdes at vi nå er kommet inn i en ny geologisk epoke (antropocen), hvor menneskene regnes som en av de mest dominerende kreftene på kloden. Å forstå klimaendringene og jordas responser på menneskelig aktivitet vil være helt avgjørende for kommende år. Samfunnet har behov for mennesker som forstår hvor ekstremvær vil inntreffe, hvordan klimaendringene vil forløpe, og hvordan jordas levende systemer påvirker oss i fremtiden og hvordan vi kan tilpasse oss krefter i naturen.

For å kunne leve godt på planeten vår, både i form av fornuftig utnyttelse av ressurser og forståelse av hvor vi kan bo trygt, er vi avhengige av solid realfaglig kunnskap om geofysikk og klima.

Databeregninger - unikt ved UiO

Ved UiO har vi modernisert realfagsutdanningene på en måte få andre har klart. Allerede i starten av studiet lærer du hvordan du kan trekke beregninger på datamaskinen dypt inn i kjernen av faget. Dette gjør at du kan jobbe med realistiske og avanserte problemstillinger tidlig, og utforske faget på en kreativ måte. To av studentene våre gir deg konkrete eksempler på hvorfor dette er så bra:

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du starter får du en faddergruppe og du blir kjent med både gamle og nye studenter, faglig og sosialt. Studentene og faglærerne på programmet reiser også sammen på et todagers seminar, det er en ypperlig anledning til å bli godt kjent og få et godt fagmiljø. Vi følger deg opp videre i studiet, med arrangementer for førsteårsstudenter og en oppfølgingssamtale med hver enkelt for å høre hvordan det går.

Om du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, ta kontakt med oss.

Universitetet i Oslo har et rikt studentliv med over 250 studentforeninger. Geostudentene har egne foreninger både for studentpolitikk og for å treffes sosialt.

  • Geofaglig Fagutvalg ivaretar og fremmer studentenes interesser ved instituttet.
  • GÆA Norvegica er geostudentenes forening som engasjerer og ivaretar det sosiale studentmiljøet. GÆA ble stiftet i 1935 og er en av UiOs eldste studentforeninger.

Les mer om livet rundt studiene.

Studier i utlandet

Institutt for geofag samarbeider med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), og har også egne avtaler med mange utenlandske universiteter, deriblant University of Bristol, Aarhus Universitet, Université de Strasbourg og University of Ottawa.

Du kan ta et utvekslingssemester utenlands eller ved UNIS (Svalbard) i 5 eller i 6. semester. 

Les mer om utveksling.

Jobb og videre studier

Etter bachelor i Geofysikk og klima har du et godt grunnlag for videre fordypning og studier i mange fagområder på masternivå, for eksempel meteorologi, oseanografi, hydrologi, geografi, glasiologi, geofare, geodynamikk og seismiologi.

En utdanning i geofag gjør deg kvalifisert til mange spennende jobber i det offentlige og i det private næringsliv. Bygger du på til en mastergrad, får du flere muligheter på arbeidsmarkedet, Du kan arbeide som f.eks. hydrolog, geofysiker, meteorolog, oseanograf, miljøgeolog, forsker f.eks. innen klima eller miljø, ha stillinger innen utdanningssektoren, rådgiver eller konsulent, avhengig av fagkombinasjonen du velger i studiene.

Les mer om jobb og og videre studier.

Publisert 22. feb. 2016 13:33 - Sist endret 17. nov. 2020 20:35