Bidrar til effektiv produksjon av fornybar energi

Rune er hydrolog i Statkraft og jobber med geografiske informasjonssystemer (GIS) knyttet til vannkraftverkene i Norge og Sverige. Han bruker programmering for å gi oss effektiv energiutvinning.

Bildet kan inneholde: panne, briller, fotografi, himmel, visjon omsorg.

Hydrologi og geomatikk: Ikke alle hydrologer trekker i gummistøvler. Rune jobber mest med analyse på datamaskin. Beregninger og programmering blir stadig viktigere for de store virksomhetene. Foto: Jenny Skytte af Sätra / UiO

Noen hydrologer er mye ute i felt. Slik er det ikke med Rune.

– Jeg har ansvar for geografisk informasjon, geomatikk, knyttet til driften av vannkraftverkene våre i Norge og Sverige. Programmering spiller en sentral rolle i min arbeidshverdag, og jeg jobber mye med importering og analyse av måledata, forklarer Rune.

Han har en fot i hvert leir med én kontorplass med systemutviklerne og et skrivebord hos hydrologene.

– Det blir veldig mange faglig interessante diskusjoner på kontoret, sier Rune med et smil.

En karrierestart full av erfaringer

Jobben i Statkraft fikk Rune etter å ha hatt en traineestilling hos selskapet Geodata.

– I løpet av trainee-perioden dro jeg og de andre traineene på et seks uker langt internship i USA. Der lærte vi masse om en programvare som brukes innen geomatikk fra de som hadde laget den. Jeg bruker den samme programvaren i jobben som jeg har nå, så det var en verdifull erfaring, sier Rune.

Mange bedrifter velger å gi sine ansatte muligheten til faglig utvikling. På konferanser får man mulighet til å oppdatere seg faglig samtidig som det er veldig sosialt. Hvert år arrangeres en stor konferanse i San Diego i USA hvor mennesker fra hele verden samles for å friske opp fagkunnskapene geomatikk.

– Fagmiljøet i Norge er veldig lite, så det tar ikke lang tid før man kjenner alle i bransjen. Da er det gøy å dra til San Diego hvor man kan møte 16 000 mennesker fra fagfeltet. Både Statkraft og Geodata sender ansatte til den konferansen, forteller Rune.

Studietiden er også full av faglige og sosiale arrangementer man kan bli med på, og Rune sitter igjen med mange gode minner fra studentlivet.

– Det var et lite og hyggelig sosialt miljø innen geofag, og studietiden var morsom. Vi hadde mange artige fester på studielinjepuben vår Geokjelleren, som er godt gjemt i kjelleren på Geologibygget ved Universitetet i Oslo, forteller Rune med et lurt smil. 

Rune trekker også fram programmeringskompetansen som noe av det viktigste han lærte seg i studietiden.

– I jobben min henter vi ut meteorologiske data og finner ut hvor mye vannføring som kommer i fremtiden. Det kreves kunnskap om hydrologisk modellering og programmering for å få det til, forklarer geomatikeren.

Det er ikke bare geomatikere som jobber i bedriften. Det trengs også blant annet statistikere, hydrologer og folk med ren programmeringsbakgrunn.

En bedrift med grønn profil

Vannkraft er som kjent fornybar energi, men Statkraft har også prøvd ut nye metoder for fornybar energiutvinning. Rune forklarer at selv om forskning på nye energikilder er spennende, så er det mest sentrale at Statkraft kan utnytte kraften optimalt i vannkraftverkene de allerede har.

– Min avdeling har vært involvert i driften av kraftverk utenlands. Vi har jobbet med nye kraftverk i Albania så vel som effektivisering av kraftverk i Chile, forteller Rune.

Norge har gode forutsetninger for vannkraft, og har mange vannkraftverk. Halvparten av vannet som brukes kommer fra snøsmelting. For å få til en mest mulig effektiv energiproduksjon finner Rune og de andre medarbeiderne ut hvor mye snø det er, når den smelter og om noe av smeltevannet bør holdes igjen.

– I Chile har de manglet denne oversikten over snø og snøsmelting. Derfor har min avdeling vært med på å bestemme snøfordelingen i Chile ved hjelp av satellittdata, forklarer geomatikeren.

Rune Yoshida Tollefsrud

Jobb: Hydrolog i Statkraft

Alder: 31

Er fra: Bærum

Bor nå: Oslo

Utdanning: Geofag bachelor retning geomatikk, Mastergrad innen geoscience retning geomatikk

Tilsvarer dagens studium Geologi og geografi (bachelor) (studieretning geografi, med fordypning i hydrologi eller geomatikk) og mastergrad i geofag.

Frivillige verv i studietida: Medlem av fagutvalget på geofag

Relevant jobb i studietida: Deltidsjobb på Statkraft og gruppelærer i geofag ved UiO

Les flere karriereintervjuer

Av Jenny Skytte af Sätra
Publisert 9. mai 2018 15:31 - Sist endret 20. juli 2021 13:51