English version of this page

Geofag (master - to år)

Masterstudier i geofag dekker spesialiseringer innen geologi, naturgeografi, hydrologi, geofysikk, geomatikk, meteorologi og oseanografi. Du lærer om Jordens struktur, naturressurser og miljø. Samhandlingen mellom mennesker og natur er et sentralt tema i flere av studieretningene, eksempler på dette er oljeleting, geofarer, forvaltning av vannressurser, forurensning og klimaendringer.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Programmet Geofag (master - to år) har hovedsider på engelsk. For ressurser, beskjeder og annet se engelske websider.