Hvorfor velge dette programmet?

Vil du være med på å løse aktuelle helseutfordringer? En utdanning innen tverrfaglig helseforskning gjør at du kan delta i utviklingen av kunnskap for klinisk virksomhet, retningslinjer for behandling eller råd om helse og livsstil.

I studiet får du innsikt i tverrfaglig helsefaglig forskning, metodisk kunnskap og verktøy til å arbeide selvstendig med temaer som evidens i forskning og behandling, brukermedvirkning, sosial ulikhet i helse, funksjon og funksjonsevne, helsepolitikk, etikk, helsekompetanse, makt og kjønn.

Studiet gir deg en grundig innføring i forskningsprosessen og en dypere forståelse for hvordan helsefaglig kunnskap utvikles, håndteres og kritiseres.

Studiet passer for deg som ønsker å forstå mer av helsefaglige problemstillinger på tvers av fag og disipliner, og gjør deg til en mer reflektert og analytisk arbeidstaker.

Kort om studieprogrammet

En master i tverrfaglig helseforskning består av 40 studiepoeng obligatoriske emner, 20 studiepoeng valgfrie emner og en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Masteroppgaven kan knyttes til forskningsprosjekter ved egen arbeidsplass, til prosjekter ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, eller til egen faglig interesse.

Emnene undervises over 2-7 uker, med to til tre undervisningsdager i uka. Undervisningsspråk er primært norsk, men enkelte emner undervises på engelsk.

Studiet tilbys på heltid (2 år) eller deltid (3 år).

Se eksempler på masteroppgaver fra Tverrfaglig helseforskning i DUO 

Tverrfaglig studiemiljø

Masterstudiet har studenter fra helse- og sosialfag som fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, vernepleiere, radiografer, bioingeniører, audiografer, leger, ernæringsfysiologer, idrettsvitere, optikere, psykologer, sosionomer, barnevernspedagoger, spesialpedagoger og velferdsvitere. Lærerne ved studiet representerer også en bred tverrfaglig profil, med bakgrunn i naturvitenskap, humaniora og samfunnsvitenskap.

Jobb og videre studier

Studiet gir deg kunnskap og verktøy du vil ha nytte av i kliniske stillinger, i leder-, utdannings- eller fagutviklingsstillinger, eller du kan gå videre på Ph.d-studiet.

Er du allerede i jobb? Flere arbeidsgivere forstår nå at de får tilbake en mer reflektert og analytisk arbeidstager som kan initiere og lede fagutvikling og delta i forskningsprosjekter.

Les karriereintervju fra våre tidligere studenter

Les mer om jobb og videre studier.

Publisert 9. des. 2013 12:55 - Sist endret 27. nov. 2020 06:58