Oppbygging og gjennomføring

Master i tverrfaglig helseforskning er et 120 studiepoengs masterprogram. Programmet kan gjennomføres på heltid (to år) eller deltid (tre år). Studiet er organisert i obligatoriske (40 studiepoeng) og valgfrie emner (20 studiepoeng), og en masteroppgave (60 studiepoeng). Studentene skriver masteroppgave basert på eget forskningsprosjekt. Både heltid- og deltidsstudentene følger den obligatoriske undervisningen i første og andre semester. 

Heltidsstudium

Heltidsvarianten av studieprogrammet går over to år. Første og andre semester inneholder både obligatoriske og valgfrie emner. Masteroppgaven skrives i tredje og fjerde semester. 

Tabellen nedenfor viser et anbefalt studieløp for en heltidsstudent.

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave
2. semester Medical and Health Related Research Ethics Fordypning i kvalitativ metode eller Fordypning i kvantitativ metode Valgfritt emne Valgfritt emne Valgfritt emne
1. semester Grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling i tverrfaglig helseforskning  Introduction to qualitative methods Introduction to quantitative methods Valgfritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Valgfrie emner

Studentene kan velge mellom ti valgfrie emner som tilbys fra henholdsvis eget studieprogram, Senter for medisinsk etikk og International Community Health (master's two years). Emnenes innhold er nært knyttet til forskningsaktiviteten ved masterprogrammene og studentene kan velge fritt mellom emnene. Studieprogrammet anbefaler studentene å velge emner med relevans for masteroppgaven. Studentene skal velge inntil fire emner, på tilsammen 20 studiepoeng. De valgfrie emnene undervises i en periode i første semester og fire perioder i andre semester. Studentene kan kun velge ett emne innenfor den samme perioden.

Emner i første periode, første semester:

  • HELSEFXXXX - Funksjon og funksjonsevaluering (emneside kommer)
  • Sentrale etiske problemer i helsetjenesten (emneside kommer)

Emner i andre periode, andre semester:

Emner i tredje periode, andre semester:

Emner i fjerde periode, andre semester:

Emner i femte periode, andre semester:

Studentene kan også velge valgfrie emner på inntil 20 studiepoeng fra andre av Institutt for helse og samfunns masterprogrammer eller emner fra andre studieprogrammer enten internt ved UiO eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Før studentene velger valgfrie emner utenfor studieprogrammet skal det diskuteres med programleder eller studiekonsulenten om emnet er:

  1. Relevant for masteroppgaven
  2. Relevant for masterprogrammet
  3. At en er sikker på at emnet gir ny kunnskap og ikke overlapper med andre emner som tilbys innenfor programmet.

En oversikt over alle tilgjengelige emner ved Institutt for helse og samfunn og informasjon om hvordan søke om å få dem innpasset som valgfrie emner finnes her.

Deltidsstudium

Deltidsvarianten av studieprogrammet går over tre år. Første semester består av 25 studiepoeng med obligatoriske emner. Andre semester består av 15 studiepoeng med obligatoriske emner. Valgfrie emner kan tas i andre, tredje, fjerde og femte semester. Studentene kan selv velge hvilket av andre, tredje, fjerde eller femte semester de ønsker å ta 15 studiepoeng, mens de øvrige semestrene vil bestå av 20 studiepoeng. I det anbefalte studieløpet er det lagt inn at studentene tar 15 studiepoeng i femte semester. Masteroppgaven skrives i tredje, fjerde, femte og sjette semester.

Tabellen nedenfor viser anbefalt studieløp over tre år for en deltidsstudent.

6. semester Masteroppgave
5. semester Masteroppgave Valgfritt emne
4. semester Masteroppgave Valgfritt emne
3. semester Masteroppgave Valgfritt emne
2. semester Fordypning i kvalitativ metode eller Fordypning i kvantitativ metode Medical and Health Related Research Ethics Valgfritt emne
1. semester Grunnlagstenkning og kunnskapsutvikling i tverrfaglig helseforskning  Introduction to qualitative methods Introduction to quantitative methods
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Valgfrie emner

Studentene kan velge mellom ti valgfrie emner som tilbys fra henholdsvis eget studieprogram, Senter for medisinsk etikk og International Community Health (master's two years). Emnenes innhold er nært knyttet til forskningsaktiviteten ved masterprogrammene og studentene kan velge fritt mellom emnene. Studieprogrammet anbefaler studentene å velge emner med relevans for masteroppgaven. Studentene skal velge inntil fire emner, på tilsammen 20 studiepoeng. De valgfrie emnene undervises i en periode på høstsemesteret og fire perioder på vårsemesteret. Studentene kan kun velge ett emne innenfor den samme perioden i samme semester.

Emner som tilbys på høstsemesteret:

Emner som tilbys på vårsemesteret:

Emner i første periode:

Emner i andre periode:

Emner i tredje periode:

Emner i fjerde periode:

Studentene kan også velge valgfrie emner på inntil 20 studiepoeng fra andre av Institutt for helse og samfunns masterprogrammer eller emner fra andre studieprogrammer enten internt ved UiO eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Før studentene velger valgfrie emner utenfor studieprogrammet skal det diskuteres med programleder eller studiekonsulenten om emnet er:

  1. Relevant for masteroppgaven
  2. Relevant for masterprogrammet
  3. At en er sikker på at emnet gir ny kunnskap og ikke overlapper med andre emner som tilbys innenfor programmet.

En oversikt over alle tilgjengelige emner ved Institutt for helse og samfunn og informasjon om hvordan søke om å få dem innpasset som valgfrie emner finnes her.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Tverrfaglig helseforskning

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Innpassing/godkjenning av utdanning

Dersom du har emner fra andre læresteder både i og utenfor Norge, kan du søke om å få bruke de i graden din. Søknad om innpassing sendes gjennom nettskjema. Søknadsfristene er 1. september og 1. februar.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

Publisert 18. jan. 2020 15:34 - Sist endret 3. feb. 2020 13:34