Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)

Hvordan bør helse-Norge styres? Hvilke helsepolitiske utfordringer møter vi i fremtiden? Utfordringer i helsesektoren krever fagfolk med bred kunnskap innenfor økonomi og ledelse, som også forstår helsetjenestens oppgaver.

Hva kan du jobbe med?

  • martin_fjordholm Hektisk og spennende i Oslo kommune 6. juni 2012 10:00
    Strategisk planlegging av helse- og omsorgssektoren og helseøkonomiske/helsepolitiske analyser er en del av hverdagen i jobben som Martin Fjordholm har i Oslo kommune
  • umair.aslam Associate Director, Digital & Customer Solutions 23. des. 2019 11:56

    − Jeg jobber midt i mellom medisinsk innovasjon på den ene siden og teknologiske fremskritt på den andre siden. Bachelorgraden har vært et springbrett for Umair Aslam til videre mastergrad og ytterligere spesialisering.

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Helseledelse og helseøkonomi