Kontakt

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter

Studietilbud og generell studieinformasjon 

 • Bekreftelser
 • Eksamen
 • Utsettelse av studier grunnet verneplikt

MED-studieinfo

Telefon: 22 85 11 36

E-post: med-studieinfo@medisin.uio.no

Informasjon for programstudenter

 • Gjennomføring av studieprogram
 • Studieveiledning
 • Utdanningsplan
 • Permisjon
 • Utsatt studiestart

Studiekonsulent Merita Emini Raza

helsam-studentinfo@helsam.uio.no

Institutt for helse og samfunn 

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

IT-støtte

 • Brukernavn og passord ved UiO
 • Problemer med innlogging
 • Problemer med UiO epost
 • Problemer med tilkoblingen til UiOs nettverk og printere